"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:19

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 10/06/2019

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có đủ tâm và tầm chuẩn bị cho nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Trường Chính trị Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện chính trị Khu vực II tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày Đăng : 07/06/2019

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Ngày Đăng : 06/06/2019

Nhằm tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 05 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ngày Đăng : 03/06/2019

Chiều ngày 31/5/2019, Trường Chính trị Bến Tre đã diễn ra buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại và điều động, bổ nhiệm mới viên chức quản lý.

Ngày Đăng : 31/05/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 1320-CV/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Công văn số 280/HĐND-TH, ngày 29/5/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư.

Ngày Đăng : 31/05/2019

Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2019, Khoa NN và PL Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Trưởng khoa NN và PL cùng toàn thể giảng viên, viên chức tập sự của khoa. Ban Giám hiệu nhà trường có các đồng chí Phó Hiệu trưởng: ThS. Dương Văn Chăm, ThS. Dương Quốc Hoàng tham dự, trao đổi, phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

 

Ngày Đăng : 31/05/2019

Nhằm hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, đồng thời tạo sân chơi cho con em công chức, viên chức và người lao động của Trường, Chiều ngày 30/5/2019, Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức buổi “Họp mặt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6”.

Ngày Đăng : 31/05/2019

Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính huyện Chợ Lách tổ chức chuyến nghiên cứu thực tế cuối khóa tại Côn Đảo.

Ngày Đăng : 21/05/2019

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 26 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày Đăng : 17/05/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22/10/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 429-KH/TCT ngày 10/01/2019 của Trường Chính trị Bến Tre về tổ chức “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị”; Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị, năm 2019.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện