"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 01:48

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 16/07/2019

Chiều ngày 15/7/2019, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổng kết, bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày Đăng : 10/07/2019

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 27 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày Đăng : 06/07/2019

Vừa qua, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Tôn giáo, năm 2019 cho đội ngũ cán bộ là Trưởng, Phó Ban chỉ đạo về công tác tôn giáo cấp huyện và cơ sở với 04 đơn vị thuộc các huyện: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại và thành phố Bến Tre. Lớp được giảng ngày 02/7/2019 và tổng kết, bế giảng ngày 05/7/2019.

Ngày Đăng : 06/07/2019

Nhằm tuyển dụng người có năng lực, trình độ và phương pháp giảng dạy để bổ sung nguồn giảng viên đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục và đạt 75% trong tổng số biên chế của Trường Chính trị. Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường đã tổ chức sơ tuyển giảng viên năm 2019.

Ngày Đăng : 28/06/2019

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62, khóa học 2018-2019 tại tỉnh Bến Tre (A62-BT).

Ngày Đăng : 26/06/2019

Với phương châm “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C38 thực hiện Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang sau khi đã hoàn tất chương trình khóa học.

Ngày Đăng : 14/06/2019

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Chiều ngày14 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành Điện lực và Viễn thông, niên khóa 2017-2019.

Ngày Đăng : 12/06/2019

Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Mục tiêu thực hiện Chỉ thị là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngày Đăng : 10/06/2019

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có đủ tâm và tầm chuẩn bị cho nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Trường Chính trị Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện chính trị Khu vực II tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày Đăng : 07/06/2019

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện