"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 22:12

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 04/12/2019

Chiều ngày 03/12/2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khóa 35, năm 2019. Đến dự Lễ Bế giảng có đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường cùng toàn thể học viên khoá học.

 
Ngày Đăng : 02/12/2019

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2019, đoàn giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại 04 xã: Tam Phước - huyện Châu Thành; Mỹ Thành - Thành phố Bến Tre; Bình Thới – huyện Bình Đại do đồng chí Nguyễn Thị Yến - Trưởng khoa làm trưởng đoàn và xã Tân Thủy – huyện Ba Tri do đồng chí Võ Thái Bình - Phó Trưởng khoa làm trưởng đoàn.

Ngày Đăng : 29/11/2019

Triển khai thực hiện đầu việc 2.2 về đổi mới phương pháp đào tạo theo kế hoạch số 417/KH-TCT ngày 26/11/2018 của Trường Chính trị Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ngày Đăng : 27/11/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/TĐC, ngày 22/3/2019 của Cụm trưởng Cụm Thi đua số 09 về phát động phong trào thi đua năm 2019; ngày 22/11/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (Cụm trưởng Cụm Thi đua số 09) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2019. 

Ngày Đăng : 22/11/2019

Ngày 19/11/2019, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thao chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).

Ngày Đăng : 22/11/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 476-KHPH/TCT-CCDS ngày 15 tháng 11 năm 2019 giữa Trường Chính trị Bến Tre vả Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Bến Tre về việc phối hợp tổ chức hội thảo dân số với chủ đề “Nhận thức và định hướng về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong tình hình mới”.

Ngày Đăng : 18/11/2019

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch Nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2019, ngày 14 tháng 11 năm 2019,  đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng phối hợp với Khoa Lý luận cơ sở và Khoa Nhà nước và pháp luật, Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức 02 đoàn đi nghiên cứu thực tế.

Ngày Đăng : 13/11/2019

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Trường Chính trị Bến Tre về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2020.

Ngày Đăng : 09/11/2019

Nhằm đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn đối với việc thực hiện các chức danh kiêm nhiệm cấp cơ sở, hoàn thiện các nhóm giải pháp của đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre” được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh phê duyệt.

Ngày Đăng : 09/11/2019

Chiều ngày 06/11/2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện