Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 07:50

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 27/04/2022
C.V.D
 

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đã tạo chuyển biến bước đầu rất tích cực. Công tác triển khai học tập, quán triệt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Sau quán triệt của tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu trong chi bộ, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua nhiều kênh thông tin như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội... Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ được nâng lên.

Ngày Đăng : 13/04/2022
CN. Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Viên chức khoa Nhà nước và pháp luật
 

        Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, dưới sự rèn luyện, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều đóng góp đáng kể vào thắng lợi vĩ đại của đất nước. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Trong xây dựng Đoàn, nội dung đặc biệt quan trọng đó là tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm cổ vũ, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ngày Đăng : 03/04/2022

C.V.D

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là những năm ác liệt sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), dự báo trước âm mưu phá hoại, không thực hiện Hiệp định của Mỹ và tay sai, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã cử đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Đồng chí Lê Duẩn đã có thời gian đến nghiên cứu, hoạt động ở Bến Tre, tuy thời gian không lâu nhưng từ thực tiễn cách mạng miền Nam và thực tiễn Bến Tre, đồng chí đã có những chỉ đạo cụ thể không chỉ riêng cho Bến Tre mà đã trở thành đường lối chung của cách mạng miền Nam. Từ chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn, đã sớm định hướng cho Tỉnh ủy Bến Tre vận dụng sáng tạo trong xây dựng chủ trương, phương châm cách mạng và Đồng khởi ở Bến Tre.

Ngày Đăng : 24/02/2022

 P.H

Tóm tắt:

Với mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đòi hỏi Trường Chính trị Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; quan tâm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn, tạo động lực cho đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của nhà trường: Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày Đăng : 17/02/2022

Hiền Nguyễn.

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là: Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Ngày Đăng : 15/02/2022

C.V.D

Mùa xuân 1947 - Trường cán bộ Việt Minh ra đời và mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên đến nay vừa tròn 75 năm (Tháng 3/1947 - 3/2022), tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre ngày nay. Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Trường năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là ngoài việc ôn lại truyền thống để tự hào, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Trường cần chủ động, tích cực trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022 do Tỉnh ủy phát động, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường. 75 năm bề dày truyền thống, chúng ta tự hào về các thế hệ cán bộ đi trước đã chiến đấu, hy sinh, lao động, học tập không mệt mõi trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, đời sống vô cùng khó khăn; máu, mồ hôi, nước mắt và biết bao người thầy đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để xây dựng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Trường; xây dựng nên vị thế, thương hiệu Trường Chính trị Bến Tre; xây dựng nên chân dung người thầy giáo, người cán bộ của Trường cán bộ Việt Minh - Trường Đảng - Trường Hành chính - Trường Chính trị Bến Tre mà chúng ta vinh dự công tác, học tập ngày nay. Chúng ta đang được sống và làm việc trên nền lịch sử của Đảng bộ Bến Tre nói chung, của Trường cán bộ Việt Minh - Trường Đảng - Trường Hành chính tỉnh Bến Tre nói riêng. Và, ngay trên mảnh đất Bến Tre anh hùng đã có trên 36.000 liệt sĩ, trên 18.000 thương binh, trên 6.905 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm ngàn người đã chiến đấu trên mảnh đất này để tạo nên nền lịch sử đó, trong đó có nhiều thế hệ cán bộ của Trường cán bộ Việt Minh, Trường Đảng tỉnh. Vì vậy, điều mà chúng ta cần quan tâm là mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động cần ý thức việc bảo vệ, giữ gìn, bồi đắp cho những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của Trường; giữ gìn, xây dựng hình ảnh người thầy giáo (cô giáo), cán bộ của Trường Chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; ứng xử văn hóa trong mọi mối quan hệ với mọi đối tượng để không phụ lòng của các thế hệ thầy cô đi trước đã xây dựng nên!

Ngày Đăng : 17/12/2021
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
 Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) nhà lý luận chính trị, một triết gia, một nhà khoa học, nhà tư tưởng quân sự thiên tài người Đức thế kỷ XIX, người cùng với Các Mác (Karl Marx) sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản, lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I. Sinh ra và lớn lên tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ (ngày nay là nước Đức) trong một gia đình tư sản. Từ nhỏ, Ph.Ăngghen đã sớm bộc lộ năng khiếu, tài năng thiên bẩm của mình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quân sự, góp phần vào xây dựng lý luận quân sự của giai cấp vô sản và kho tàng khoa học quân sự của nhân loại.

Ngày Đăng : 17/12/2021
ThS. Nguyễn Phước Tuân
                                                      Phó Trưởng Phòng TC, HC, TT, TL
 

 Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, thời gian qua, Trường Chính trị Bến Tre luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập, nhất là nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trường Chính trị Bến Tre luôn chú trọng đổi mới theo hướng giảng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn; đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, ứng dụng các phương tiện hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập. Đặc biệt là chú trọng khâu quản lý như tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị; tập trung hoạt động quản lý học viên, nâng vai trò và trách nhiệm, hiệu quả quản lý học viên của giáo viên chủ nhiệm…

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi