"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:45

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 07/05/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Hằng năm, cứ đến tháng 5 - chúng ta nhớ một sự kiện rất quan trọng là ngày sinh nhật Bác, đặc biệt năm nay là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Nhớ Bác! Chúng ta ôn lại di sản mà Người để lại. Trong kho tàng di sản đồ sộ đó thì tư tưởng pháp quyền gắn với hoạt động lập hiến của Người thể hiện trong Hiến pháp năm 1946 là một đỉnh cao chói lọi. Tư tưởng đó luôn được kế thừa, phát triển qua các bản Hiến pháp Việt Nam.

Ngày Đăng : 30/04/2019
                                                           Lê Thị Thảo Ngọc
                                                       Viên chức tập sự khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Xây dựng và ban hành văn bản có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo thông tin phục vụ quản lý, điều hành và quyết định hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Ngày Đăng : 30/04/2019
CN. Võ Văn Du
                                                                                        GV Khoa Lý luận cơ sở
 

Với quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), toàn hệ thống chính trị huyện Chợ Lách đồng lòng vào cuộc trong những năm qua và đã có những bước chuyển đáng ghi nhận. Trong đó, đặc biệt là xã Tân Thiềng vừa được công nhận xã nông thôn mới.

Ngày Đăng : 30/04/2019
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa lý luận cơ sở
 

Trên tinh thần phát huy thành tựu, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót năm 2018, năm khởi đầu của tăng tốc để tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá năm 2019, Tỉnh ủy Bến Tre đã tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, quy tụ nguồn lực vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách, giải quyết các điểm nghẽn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhằm tạo hiệu quả bền vững, ổn định đối với phát triển kinh tế của tỉnh.

Ngày Đăng : 23/04/2019
ThS. Dương Văn Chăm
ThS. Võ Thái Bình.
 
 
Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật là hai trong số những loại nguồn quan trọng của pháp luật Việt Nam hiện nay. Để áp dụng các loại nguồn này một cách chính xác, nhận thức đầy đủ về hiệu lực pháp lý của chúng là một đòi hỏi thiết yếu, nhất là khi giữa chúng không tránh khỏi việc xảy ra những sự xung đột.
Ngày Đăng : 23/04/2019

ThS Dương Quốc Hoàng

Theo nghĩa phổ thông nhất, nêu gương là làm gương, làm mẫu để người khác học và làm theo. Nêu gương được xem là phương thức để quản lý xã hội đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại kể cả ở Phương Đông và Phương Tây.

Ngày Đăng : 18/04/2019

25. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh.

 Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai quy định tại Điều 39 của Luật này.

Ngày Đăng : 18/04/2019

15. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

15.1. Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập

* Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày Đăng : 18/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động những nội dung chính về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng của Trường Chính trị Bến Tre trong năm 2019.

Ngày Đăng : 09/04/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                                             Trưởng khoa NN và PL
 

Nhiệm vụ của giảng viên Trường Chính trị được quy định tại Quy chế giảng viên: “Giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Trường Chính trị đảm nhận; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, phát triển lý luận; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảng viên phải đi thực tế tại cơ sở và tham gia các công việc khác do nhà trường phân công”.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi