"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 27 Tháng 2, 2020 - 15:10

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 11/02/2020
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa NN&PL
Ngày Đăng : 10/02/2020

                                                              ĐẢNG ỦY

Quán triệt sâu  phương châm “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” năm 2019, Đảng ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hạ quyết tâm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết với những kết quả nổi bật:

Ngày Đăng : 10/02/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện nhằm mục đích liên tục bổ sung lực lượng cho Đảng về số lượng và cả chất lượng. Từng bước cải thiện thành phần, cơ cấu, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Ngày Đăng : 10/02/2020
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, về thành lập Đảng nói riêng ở một “xứ” thuộc địa nửa phong kiến lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc là nội dung đặc biệt sáng tạo và giá trị cực kỳ quan trọng, được hình thành từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Sự sáng tạo ấy không chỉ là nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước thuộc địa, lạc hậu, kém phát triển.

Ngày Đăng : 10/02/2020
ThS. Trần Văn Hòa
 Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
 

Tròn 90 năm tuổi, Đảng ta với một bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo giải phóng dân tộc cũng như trong lãnh đạo xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thắng lợi to lớn. Từ sự đánh bại hai đế quốc hùng mạnh đưa đất nước Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới (xứ thuộc địa ở Đông Dương) đã ghi tên trên bản đồ thế giới với vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao; một nước được thế giới đánh giá là đáng sống nhất đối với người nước ngoài. Năm 2019, khi kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, thì nền kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục: Vượt các chỉ tiêu về kinh tế, tăng trưởng kinh tế cao (7,02%), quy mô GDP đạt con số ấn tượng (266,5 tỷ USD). Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đã nhận định: “Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Ngày Đăng : 23/01/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Với truyền thống và đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện chính sách tặng danh hiệu vinh dự  “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhằm  tôn vinh và tri ân những bà mẹ đã hy sinh thầm lặng, hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú.

Ngày Đăng : 16/01/2020
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Bến Tre đã đi vào lịch sử bằng Cao trào Đồng khởi năm 1960, góp phần tạo ra một bước ngoặt chiến lược, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ thống trị của Mỹ - Ngụy. Đồng khởi Bến Tre năm 1960 là kết tinh của sự hội tụ của ý Đảng – lòng dân, nét độc đáo của sự đồng lòng, đồng loạt nổi dậy của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Bến Tre góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi.

Ngày Đăng : 16/01/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Di tích Đồng khởi (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam) được ghi nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017. Đây là nơi trưng bày những hình ảnh lịch sử để ghi lại những chiến công oanh liệt của quân, dân ta trong phong trào Đồng khởi ngày 17/01/1960, đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, đồng thời phục vụ khách tham quan du lịch tìm hiểu ý nghĩa lịch sử ngày Đồng Khởi ở Bến Tre.

Ngày Đăng : 16/01/2020
Lê Thị Thảo Ngọc
Viên chức khoa Nhà nước và pháp luật
 

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ;… là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam…. tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.”[1]. Chính bởi vai trò quan trọng như vậy nên dù ở môi trường hoạt động nào, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, không ngại đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực.

Ngày Đăng : 13/01/2020
ThS. Võ Kim Thanh
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH
 

Từ khi thành lập đến nay, Trường Chính trị Bến Tre đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp của tỉnh nhà, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Kết quả đó là sự đóng góp, nỗ lực của cả tập thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường nói chung và của tập thể Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nói riêng là vô cùng lớn.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi