Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 11:49

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 25/08/2021
ThS. Dương Văn Chăm,  
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
 

Nhân văn là giá trị phổ quát, là tổ hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, là hiện thân của thiên hướng vươn lên và hoàn thiện không ngừng của chính con người. Trong Nhà nước, giá trị nhân văn cốt lõi là dân chủ, là quyền con người được quy định và bảo đảm thực hiện bằng pháp luật. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa biểu hiện tập trung ở chế độ dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng và đề cao quyền con người trong mọi lĩnh vực của nhà nước và xã hội. Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hiến pháp năm 1946 đã có những quy định thể hiện rõ điều đó. Đây chính là giá trị nhân văn của Hiến pháp, giá trị văn hóa pháp lý được thể hiện xuyên suốt trong lịch sử lập hiến nước ta.

Ngày Đăng : 25/08/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
 

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của dựng nước và giữ nước, của việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược hình thành nên quy luật của cách mạng Việt Nam. Trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ lịch sử thiêng liêng và hào hùng ấy, tinh thần dân tộc Việt Nam là một trong những nhân tố quyết định cho sự tồn vong của vận mệnh dân tộc mình. Thực tế sinh động của cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 đã minh chứng một cách khách quan điều đó.

Ngày Đăng : 23/08/2021
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình dịch bệnh hiện nay được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Qua đó, xây dựng cơ sở pháp lý để chứng minh tính đúng đắn, phù hợp của việc vận dụng sáng tạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Coi thị trường là một cơ chế để quản lý và đến nay nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là mô hình kinh tế tổng quát của đất nước.

Ngày Đăng : 22/08/2021
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đã tạo bước ngoặt lịch sử cho nền giáo dục Việt Nam phát triển và không ngừng đổi mới nhằm tạo nguồn “của cải nội sinh” góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày Đăng : 20/07/2021
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa xây dựng Đảng
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến những hy sinh, mất mát lớn của dân tộc, Bác đã dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Tình cảm của Bác đối với thương binh, liệt sĩ là biểu hiện cụ thể của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Để biết ơn những người đã có công đối với đất nước, ngay từ đầu năm 1946 Bác đã khởi xướng ngày Thương binh liệt sĩ và tháng 6-1947, tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), Hội nghị của các cơ quan Chính phủ và các hội, đoàn thể chính trị ở Trung ương đã quyết định chọn ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc, đến năm 1955 đổi thành “Ngày thương binh, liệt sĩ”. Ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ đó ngày 27 tháng 7 đã trở thành một nét đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam, là một ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng mến yêu thương binh liệt sĩ, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn.

Ngày Đăng : 19/06/2021
CN. Nguyễn Phước Bình 
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc được đúc kết qua câu nói nổi tiếng của Người:

Ngày Đăng : 22/04/2021
Đồng chí Vũ Hồng Thanh
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Sau cuộc Đồng khởi năm 1960 vùng giải phóng Bến Tre được mở rộng, khí thế cách mạng dâng cao, tổ chức Đảng và các đoàn thể nhanh chóng phát triển, khí thế cách mạng và quyền làm chủ của Nhân dân càng mạnh mẽ hơn. Trước yêu cầu bức xúc cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng kịp với thực tiễn tình hình, cuối năm 1960 Tỉnh ủy đã cho chủ trương thành lập lại Trường Đảng và lấy tên là Trường Trần Trường Sinh - tên người cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Trường Đảng, đã cống hiến nhiều công lao cho công tác đào tạo cán bộ cho Đảng bộ tỉnh trong những năm đầu và đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Ngày Đăng : 20/04/2021

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Ngày Đăng : 20/04/2021

Thầy Trần Trường Sinh, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, Giám đốc đầu tiên của trường huấn luyện cán bộ tỉnh. Đồng chí sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, rồi trở thành người lao động tha hương, đi kiếm sống ở Hải Phòng, Hà Nội, giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp Đảng năm 1941 tại Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị địch bắt đưa về giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò, địch kết án đồng chí thuộc loại tù chính trị án nặng nên đã đày đi Côn Đảo.

Ngày Đăng : 20/04/2021
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên tập sự Khoa Lý luận cơ sở
 

Đồng chí Trần Trường Sinh (1914-1951), quê quán tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh. Vào Đảng năm 27 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng tại Hà Nội, Hải Phòng, bị địch bắt và đưa vào giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Vì là tù chính trị án nặng nên đồng chí bị đày ra nhà tù Côn Đảo trước năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được giải phóng khỏi nhà tù, tình nguyện ở lại chiến đấu tại chiến trường Nam bộ, tham gia Tỉnh ủy Bến Tre năm 31 tuổi. Năm 1947-1948, Tỉnh ủy chủ trương mở Trường Cán bộ Việt Minh, đồng chí Trần Trường Sinh được Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách làm giám đốc. Đồng chí giám đốc đầu tiên của Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre - đồng chí Trần Trường Sinh là một trong những người đầu tiên khi Đảng ta giành được chính quyền có công lớn trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Bến Tre sau này.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi