Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ hai, 24 Tháng 1, 2022 - 05:22

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 17/12/2021
ThS. Nguyễn Trần Phương Hiền
 Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) nhà lý luận chính trị, một triết gia, một nhà khoa học, nhà tư tưởng quân sự thiên tài người Đức thế kỷ XIX, người cùng với Các Mác (Karl Marx) sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản, lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I. Sinh ra và lớn lên tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ (ngày nay là nước Đức) trong một gia đình tư sản. Từ nhỏ, Ph.Ăngghen đã sớm bộc lộ năng khiếu, tài năng thiên bẩm của mình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quân sự, góp phần vào xây dựng lý luận quân sự của giai cấp vô sản và kho tàng khoa học quân sự của nhân loại.

Ngày Đăng : 17/12/2021
ThS. Nguyễn Phước Tuân
                                                      Phó Trưởng Phòng TC, HC, TT, TL
 

 Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, thời gian qua, Trường Chính trị Bến Tre luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập, nhất là nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trường Chính trị Bến Tre luôn chú trọng đổi mới theo hướng giảng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn; đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, ứng dụng các phương tiện hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập. Đặc biệt là chú trọng khâu quản lý như tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị; tập trung hoạt động quản lý học viên, nâng vai trò và trách nhiệm, hiệu quả quản lý học viên của giáo viên chủ nhiệm…

Ngày Đăng : 11/11/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Những ngày tháng 11 hàng năm, tháng của nhà giáo Việt Nam, đội ngũ Thầy, cô giáo giảng dạy lý luận chính trị cùng Thầy, cô giáo trong cả nước vừa hân hoan đón mừng ngày truyền thống của ngành, nghề đã được xã hội tôn vinh trong suốt chiều dài lịch sử. Càng hân hoan hơn nữa là khí thế của dân tộc ta và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới kỷ niệm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vĩ đại, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại: Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày Đăng : 12/10/2021
ThS Phan Văn Thuận
Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Ngày 23/9/1945, với dã tâm muốn đô hộ nước ta lâu dài, dưới sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Với tinh thần “Độc lập hay là chết”, quân và dân Nam Bộ đã anh dũng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước, thể hiện khí phách anh hùng, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí, quyết tâm “giữ vững nền độc lập” của quân, dân Sài Gòn – Chợ Lớn và các địa phương khác ở Nam Bộ làm nên một tinh thần “Nam Bộ kháng chiến” bất diệt.

Ngày Đăng : 12/10/2021
ThS. Đoàn Thị Mao
Khoa Xây dựng Đảng
 

Thực hiện Đề án số 24/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 “về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp” với mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích và trách nhiệm trong việc xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp vì mục tiêu phát triển nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội cơ sở tập hợp hội viên có chung ngành nghề sản xuất tham gia thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó mang lại “hiệu quả kép”, vừa giúp nông dân chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, vừa xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ngày Đăng : 25/08/2021
ThS. Dương Văn Chăm,  
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
 

Nhân văn là giá trị phổ quát, là tổ hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, là hiện thân của thiên hướng vươn lên và hoàn thiện không ngừng của chính con người. Trong Nhà nước, giá trị nhân văn cốt lõi là dân chủ, là quyền con người được quy định và bảo đảm thực hiện bằng pháp luật. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa biểu hiện tập trung ở chế độ dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng và đề cao quyền con người trong mọi lĩnh vực của nhà nước và xã hội. Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hiến pháp năm 1946 đã có những quy định thể hiện rõ điều đó. Đây chính là giá trị nhân văn của Hiến pháp, giá trị văn hóa pháp lý được thể hiện xuyên suốt trong lịch sử lập hiến nước ta.

Ngày Đăng : 25/08/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
 

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của dựng nước và giữ nước, của việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược hình thành nên quy luật của cách mạng Việt Nam. Trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ lịch sử thiêng liêng và hào hùng ấy, tinh thần dân tộc Việt Nam là một trong những nhân tố quyết định cho sự tồn vong của vận mệnh dân tộc mình. Thực tế sinh động của cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 đã minh chứng một cách khách quan điều đó.

Ngày Đăng : 23/08/2021
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình dịch bệnh hiện nay được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Qua đó, xây dựng cơ sở pháp lý để chứng minh tính đúng đắn, phù hợp của việc vận dụng sáng tạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Coi thị trường là một cơ chế để quản lý và đến nay nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là mô hình kinh tế tổng quát của đất nước.

Ngày Đăng : 22/08/2021
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đã tạo bước ngoặt lịch sử cho nền giáo dục Việt Nam phát triển và không ngừng đổi mới nhằm tạo nguồn “của cải nội sinh” góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày Đăng : 20/07/2021
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa xây dựng Đảng
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến những hy sinh, mất mát lớn của dân tộc, Bác đã dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Tình cảm của Bác đối với thương binh, liệt sĩ là biểu hiện cụ thể của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Để biết ơn những người đã có công đối với đất nước, ngay từ đầu năm 1946 Bác đã khởi xướng ngày Thương binh liệt sĩ và tháng 6-1947, tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), Hội nghị của các cơ quan Chính phủ và các hội, đoàn thể chính trị ở Trung ương đã quyết định chọn ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc, đến năm 1955 đổi thành “Ngày thương binh, liệt sĩ”. Ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ đó ngày 27 tháng 7 đã trở thành một nét đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam, là một ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng mến yêu thương binh liệt sĩ, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi