"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 - 03:41

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 04/03/2016

Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi

Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2016, Luật gồm 8 chương, 143 điều, tăng 02 chương 03 điều so với Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Theo đó, chính quyền địa phương được thể hiện ở một số điểm nổi bật như sau:

Ngày Đăng : 22/02/2016
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa LLMLN, TT HCM

1. Vì sao phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre theo yêu cầu mới?

- Xuất phát từ sự dự báo những vận động, biến đổi của thời đại, dân tộc, và tình hình nhiệm vụ địa phương trong những năm tới.

Trên thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường.

Nước ta, vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào.

Ngày Đăng : 05/02/2016
                                                                     Nguyễn Thị Ninh
 
Ngày Đăng : 05/02/2016
                                                                      Nguyễn Thị Nga
                                                                   Trường Chính trị Bến Tre

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nước lấy dân làm gốc”, “Cây có vững, gốc mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” và Người cũng rất tâm đắc câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Theo quan điểm của Người, biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân, gần gũi dân và biết dựa vào dân. Thứ hai là phải thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, “làm cho dân có cái ăn, làm cho dân có cái mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành”; việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng phải làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải tránh. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh: “ Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc một hai người”, “sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân”, “công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”, dân phải được nâng cao trình độ để xứng đáng là người làm chủ.

Ngày Đăng : 12/01/2016
Võ Thị Thúy Liễu
                                                                   Phó Trưởng Phòng NCKH - TT - TL
 

Phụ nữ Việt Nam có vị trí, vai trò to lớn trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; nữ cán bộ, viên chức và người lao động là một bộ phận không thể tách rời của tổ chức công đoàn. Nhận thức được vai trò của nữ cán bộ, viên chức, lao động trong tổ chức công đoàn, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Trường Chính trị luôn quan tâm đến công tác nữ công.

Ngày Đăng : 05/01/2016
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                                         Trưởng khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Hoài Chân, Phó Giám đốc Trung tâm cùng làm việc với đoàn

 Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, giảng viên của Khoa Lý luận Mác-Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Dân vận cùng với đồng chí Đỗ Nam Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đã đến nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre, tọa lạc tại Hương lộ 173, ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động trên 3 lĩnh vực chính gồm giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thuỷ sản, thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Nguyễn Thị Hiền

Phòng Đào tạo

Năm học 2014 – 2015, với những nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai ngay từ đầu năm học, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trong năm học qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường đã tập trung đổi mới việc dạy và học, cải tiến phương pháp giảng dạy, quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học viên; đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua đổi mới hình thức, phương pháp ra đề thi…, từ đó, kết quả đạt được đáng phấn khởi như sau:

Ngày Đăng : 05/01/2016

Trần Thị Quỳnh Nghi

Phòng TC-HC-QT

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người đã từng khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; cán bộ là vốn quý của cách mạng, có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công tức có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức lỗ vốn. Vì vậy, công tác cán bộ phải được xem là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Hồ Thị Thùy Dung

                                                    Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Nhân dân Việt Nam. Người suốt đời cống hiến, hi sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc cho nhân dân và hòa bình toàn nhân loại. Lúc sinh thời khi nói về vai trò của thanh niên, Người khẳng định rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên” [1]. Trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại bản Di Chúc với “muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trong đó, đối với thanh niên, Người đã căn dặn rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên” [2]. Hiện nay, cả nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo đà vững chắc cho Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực thì việc đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ thanh niên – những người chủ tương lai của nước nhà có vai trò quan trọng. Góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách người thanh niên Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, đủ đức đủ tài để gánh vác được trọng trách mà Đảng, Bác Hồ, và nhân dân ta đã tin tưởng giao phó.

Ngày Đăng : 05/01/2016

Nguyễn Thị Ninh

Khoa Xây dựng Đảng

Cách đây 70 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Chính với thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, một thời đại mới đã mở ra đối với mỗi người dân Việt Nam - thời đại nhân dân Việt Nam được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi