"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 19:01

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 20/11/2017
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa Dân vận
 
Được sự phân công của Ban Giám hiệu, tôi đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại Đình Ấp 1, xã Sơn Đông. Trong Ngày hội, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức quý giá từ thực tiễn để tôi vận dụng vào bài giảng của mình.
Ngày Đăng : 17/11/2017
Tiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng
Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre

 

Năm nay, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1947 - 2017) cũng là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ ôn cố tri tân. Riêng tôi, nhớ lại những năm tháng công tác tại Trường Chính trị quả thật đây là một chặng đường khá dài với nhiều kỷ niệm đẹp không thể nào quên.
Ngày Đăng : 08/11/2017
Trần Thị Diệu Hiền
Lớp TCLLCT-HC C33
 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C33 vừa hoàn thành chương trình khóa học, học viên  đang trong giai đoạn ôn tập kiến thức để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Nhìn lại hơn 01 năm học tập, sau ngày khai giảng  tại Trường Chính trị Bến Tre, tập thể lớp C33 nói chung và bản thân tôi nói riêng đã học hỏi rất nhiều kiến thức, những kinh nghiệm quý báu và những đều tốt đẹp nhất từ các Thầy, Cô.

 
Ngày Đăng : 07/11/2017

ThS Phan Văn Thuận

Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng 

Giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là giai đoạn lịch sử Việt Nam có những biến đổi hết sức to lớn. Thực dân Pháp xâm lược và biến nước ta từ một nước độc lập thành một “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, tập 10, tr.3). Yêu cầu bức thiết và cháy bỏng của cả dân tộc Việt Nam là: “Độc lập dân tộc và người cày có ruộng”. Chế độ phong kiến Việt Nam cùng với hệ tư tưởng Nho giáo ngày càng tỏ ra bất lực trước yêu cầu của công cuộc chống ngoại xâm vì nền độc lập dân tộc. Trong nội bộ giai cấp địa chủ phong kiến có sự phân hóa sâu sắc. Triều đình nhu nhược, cam chịu làm tay sai cho thực dân. Vì vậy các phong trào đấu tranh của nhân dân ta theo ý thức hệ phong kiến (tiêu biểu là phong trào Văn Thân và phong trào Cần Vương) lần lượt đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu.

Ngày Đăng : 20/10/2017
Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên Khoa LLMLN, TTHCM
Một thế kỷ đã qua, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mãi âm vang trong lịch sử nhân loại. Bởi, đây là cuộc cách mạng của đạo lý, đánh thức trái tim hàng triệu người khắp năm châu khi chỉ ra rằng: Con người hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội mới mà trong đó mọi người tự do, bình đẳng, đánh thức khát vọng vươn tới tầm cao chân - thiện - mỹ vốn là những giá trị vĩnh hằng.
Ngày Đăng : 14/09/2017
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng Đào tạo
Ngày Đăng : 14/09/2017
Thạc sĩ Đoàn Thị Mao
                                                                         Giảng viên khoa Dân vận

 

Ngày Đăng : 14/09/2017
Võ Văn  Du
                                            Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày Đăng : 14/09/2017
Tiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng
Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử như một móc son chói lọi, là biểu tượng cho ý chí, nghị lực, sức mạnh của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng này có nhiều nhưng ở đây chúng tôi xin khái quát ở ba vấn đề có ý nghĩa cơ bản.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi