"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 7, 2018 - 05:25

Thông tin lý luận và thực tiễn

Ngày Đăng : 19/06/2018
Nguyễn Thị Ngọc Thương
Khoa NNPL
 

Nhà nước pháp quyền được nhìn nhận như là một phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, một cách thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ, trong đó nhà nước tồn tại, phát triển và vận hành trong môi trường pháp luật, coi pháp luật là tối thượng. 

Ngày Đăng : 15/06/2018
Ths. Võ Thái Bình
Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một anh hùng giải phóng dân tộc – Một nhân cách lớn. Nhân cách lớn ấy thể hiện trong văn hóa ứng xử của người không chỉ với đồng chí, đồng bào mà còn với cả người bên kia chiến tuyến. Bức “Thư gửi Tướng Leclerc” thể hiện cách ứng xử của Bác vượt lên trên các ứng xử thường thấy của con người, đã chứng minh cho một nhân cách lớn.

Ngày Đăng : 23/11/2016
Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị
                                                

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Công văn số 255-CV/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị. Trường Chính trị Bến Tre đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện đạt những kết quả cụ thể so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kể từ sau đại hội.

Ngày Đăng : 22/11/2016
Trần Thị Diệu Hiền
Lớp TCLLCT - HC C33

Trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chia rẽ mối đoàn kết của Đảng ta, là phóng viên cũng là một cán bộ tuyên truyền, tôi cũng lo lắng vì bản thân chưa được đào tạo trình độ lý luận chính trị vững chắc để giải thích cho quần chúng nhân dân một cách đúng đắn, chính xác; để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Vì vậy, được tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã giúp tôi trang bị thêm cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề trên. Bước vào môi trường đào tạo này, tôi thấy mình thật may mắn vì học được nhiều kiến thức, kỹ năng sống, cách xử lý tình huống từ giảng viên nơi đây.

Ngày Đăng : 22/11/2016
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                           Trưởng khoa Dân vận

Đề cập đến giá trị cao quý của nghề giáo, được xã hội xem là nghề trồng người, có nhiều danh nhân, văn hóa, nhân sĩ trí thức và cả những người bình dân nhất cũng thấy rõ điều đó, họ đã để lại những câu nói rất hay về một nghề được xã hội tôn vinh. Theo Jan.Amos.Comexki là một nhà giáo dục vĩ đại người Séc (Tiệp Khắc) cho rằng: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”;  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Là một nghề được xã hội tôn vinh cho nên đội ngũ thầy, cô giáo làm nghề này phải làm sao cho giá trị của nghề ngày càng được giữ vững, được xã hội khẳng định và mãi mãi được tôn trọng.

Ngày Đăng : 18/11/2016
Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành của khoa học lịch sử, trong những năm qua, cùng với xu thế chung tiến hành đổi mới công tác giáo dục lý luận, trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng đã tích cực đổi mới cả về nội dung và phương pháp cho phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Đặc biệt là vận dụng linh hoạt phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích vừa đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn, tạo nên sự hứng thú cho người học, người nghe.

Ngày Đăng : 18/11/2016
                                                            Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                              Trưởng khoa LL MácLênin, TT Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2016, Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức khai giảng năm học mới. Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt phương châm đào tạo của Trường Chính trị trong năm học 2016-2017 là: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất. Là một giảng viên của trường, tôi rất tâm đắc với phương châm hoạt động đào tạo này, vì trong từng nội dung của quá trình học, thi và kết quả phải thực chất là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường và mỗi học viên khi hoàn thành khóa học sẽ nâng cao hơn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ công tác tại địa phương, đơn vị. Thực hiện phương châm này nhằm quán triệt chủ trương của Đảng ta về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là từ khi có Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra“Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới”.

Ngày Đăng : 01/09/2016
Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ đây đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho nhân dân ta nhiều bài học quý báu, trong đó nổi bật là bài học chủ động dự đoán và nắm thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Ngày Đăng : 29/08/2016
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                           Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Trong ngày lễ độc lập 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước toàn thể quốc dân và thế giới, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập lịch sử là một sự kiện vĩ đại có ý nghĩa lịch sử, thời đại của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi vẻ vang đó đã đánh đổ chế độ thuộc địa của thực dân gần một thế kỷ và chế độ quân chủ phong kiến nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước cách mạng kiểu mới thật sự của dân, do dân, vì dân. Thắng lợi đó đã chấm dứt thời kỳ cơ cực, lầm than của dân tộc, đưa nhân dân thoát khỏi áp bức, bất công trở thành người chủ của đất nước và xã hội, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc, phát triển theo con đường của chủ nghĩa xã hội, bước đầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ngày Đăng : 29/08/2016
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT

Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Như vậy,  vấn đề bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định” là điểm mới và là nội dung lần đầu được đưa vào chủ đề của Đại hội, điều này đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng theo hướng toàn diện, sâu sắc hơn, đáp ứng những yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin lý luận và thực tiễn