"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 3, 2018 - 04:19

Đào tạo - Bồi dưỡng

Chưa có tin trong chuyên mục nầy ...

Đăng kí nhận Đào tạo - Bồi dưỡng