"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:01

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 19/07/2019

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Trường Chính trị Bến Tre, tổ chức cuộc họp bàn trao đổi thống nhất đề xuất kế hoạch tổ chức các lớp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Ngày Đăng : 19/07/2019

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-TCT ngày 21/8/2017 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre ‘Về việc ban hành Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa học của học viên chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, kế hoạch giảng dạy và học tập toàn khóa của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành Giáo dục khóa 25 (lớp GD25). 

Ngày Đăng : 16/07/2019

Chiều ngày 15/7/2019, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổng kết, bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày Đăng : 10/07/2019

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 27 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày Đăng : 06/07/2019

Vừa qua, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Tôn giáo, năm 2019 cho đội ngũ cán bộ là Trưởng, Phó Ban chỉ đạo về công tác tôn giáo cấp huyện và cơ sở với 04 đơn vị thuộc các huyện: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại và thành phố Bến Tre. Lớp được giảng ngày 02/7/2019 và tổng kết, bế giảng ngày 05/7/2019.

Ngày Đăng : 06/07/2019

Nhằm tuyển dụng người có năng lực, trình độ và phương pháp giảng dạy để bổ sung nguồn giảng viên đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục và đạt 75% trong tổng số biên chế của Trường Chính trị. Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường đã tổ chức sơ tuyển giảng viên năm 2019.

Ngày Đăng : 28/06/2019

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62, khóa học 2018-2019 tại tỉnh Bến Tre (A62-BT).

Ngày Đăng : 26/06/2019

Với phương châm “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C38 thực hiện Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang sau khi đã hoàn tất chương trình khóa học.

Ngày Đăng : 14/06/2019

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Chiều ngày14 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành Điện lực và Viễn thông, niên khóa 2017-2019.

Ngày Đăng : 12/06/2019

Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Mục tiêu thực hiện Chỉ thị là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện