"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 02:01

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 24/01/2019

 

Sau gần 2 năm thực học từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến 23 tháng 01 năm 2019, Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 36 đã hoàn thành chương trình khóa học với 6 phần học gồm 1.080 tiết, đi nghiên cứu thực tế và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp, chiều ngày 23 tháng 01 năm 2019 Trường Chính trị tổ chức bế giảng lớp học.

Ngày Đăng : 22/01/2019

Thực hiện Thông báo số 265-TB/TU ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị, Trường tổ chức tổ chức Bồi dưỡng, cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khóa 1 năm 2019.

Ngày Đăng : 17/01/2019

Theo kế hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa của Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành Điện lực và Viễn thông đã được Ban Giám hiệu thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2018 và quyết định cử giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu thực tế. Chuyến nghiên cứu thực tế bắt đầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2019 và kết thúc vào cuối ngày 12 tháng 01 năm 2019.

Ngày Đăng : 17/01/2019

Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2019, Trường Chính trị tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 35.

Lớp học được khai giảng và bắt đầu học từ ngày 07/9/2017 đến nay đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học. Kết quả cuối khóa, 66/66 học viên đủ điều kiện công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, 10/66 học viên được xếp loại khá, 56/66 học viên xếp loại trung bình, đặc biệt 07 học viên được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen về thành tích học tập và rèn luyện.

Ngày Đăng : 17/01/2019

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2019, Trường Chính trị tổ chức Đoàn đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Măng tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc.

Ngày Đăng : 14/01/2019

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2019, tập thể Ban Giám hiệu và từng thành viên trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2018 theo Hướng dẫn số 13-HD/BTC ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng toàn thể các đồng chí Trưởng, Phó các khoa, phòng của nhà trường tham dự.

Ngày Đăng : 11/01/2019

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2019, Trường Chính trị tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính  hệ tại chức khóa 34.

Ngày Đăng : 11/01/2019

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để tiếp tục nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả, sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tiếp tục nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019”.

Ngày Đăng : 07/01/2019

Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2019, Trường Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 về hoạt động của đảng bộ và cơ quan, phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày Đăng : 28/12/2018

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, Đoàn giảng viên Khoa Dân vận, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Trưởng Khoa Dân vận làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu thực tế tại xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện