"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 05:56

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE:

 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên
NGUYỄN TRÚC HẠNH
Chức vụ
Hiệu trưởng
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 824593
Email
truchanhbt@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
Họ và tên
TRẦN TRUNG DUNG
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Nghiên cứu khoa học
Năm sinh
1961
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 826493
Email

 

 
 
 
 
 
Họ và tên
Dương Văn Chăm
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Nội dung
Năm sinh
1974
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email cham74tct@yahoo.com.vn

 

Giới thiệu: 

Tin khác