"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:14

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Số lượng đoàn viên: 06 đoàn viên

- Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

    + Bí thư: Đoàn Thị Mao

    + Phó Bí thư: Nguyễn Trọng Nhân

    + Ủy viên: Nguyễn Thị Nguyên

Giới thiệu: 

Tin khác