Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Thứ sáu, 7 Tháng 8, 2020 - 16:23

Thông báo

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn sô 2147-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn sô 2147-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: