"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 17 Tháng 12, 2017 - 05:15

Đào tạo

Chưa có tin trong chuyên mục nầy ...

Đăng kí nhận Đào tạo