"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 - 09:47

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C39

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C39, từ ngày 21/6 đền 03/7/2019

PDF icon c39_dc.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C40

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 17/6 đến 01/7/2019

PDF icon c40_dc.pdf
3 [...Đang cập nhật...]

Lịch học tập (Điều chỉnh) Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận khóa 2, năm 2019, từ 25/6 đến 28/6/2019

PDF icon dan_van_dc.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở và Nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 29/6 đến 09/8/2019

PDF icon nvctd_thads.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C38

Lịch viết thu hoạch nghiên cứu thực tế, Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 17/6 đến 02/7/2019

PDF icon bc_tt-c38.pdf

Trang