Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 01:10

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về tôn giáo năm 2022, từ ngày 24/5 đến ngày 27/5/2022

PDF icon 17-05-2022_tongiao.pdf
2 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học (Điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng Đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 12 (Từ ngày 19/5 đến ngày 23/5/2022)

PDF icon 17-05-2022_hdnd12.pdf
3 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học (Điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng Đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 10 (Từ ngày 19/5 đến ngày 23/5/2022)

PDF icon 17-05-2022_hdnd10.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 16/5 đến ngày 02/6/2022

PDF icon 17-05-2022_a36.pdf
5 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học lớp Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng khóa 2, năm 2022, từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022

PDF icon 13-05-2022_ktgs2.pdf
6 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học lớp Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng khóa 1, năm 2022, từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022

PDF icon 13-05-2022_ktgs1.pdf
7 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học (Điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng Đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 9 (Từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2022)

PDF icon 13-05-2022_hdnd9.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương; Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN&PTNT và BHXH Bến Tre, từ ngày 07/5 đến ngày 11/6/2022

PDF icon 12-05-2022_bhxh.pdf
9 Cao cấp LLCT B83-BT

Lịch thi tốt nghiệp lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung khóa 83 (B83-BT)

PDF icon 11-05-2022_b83.pdf
10 Bồi dưỡng năm 2022

Lịch học lớp Bồi dưỡng Đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 13 (Từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2022)

PDF icon 11-05-2022_hdnd13.pdf

Trang