Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2023); Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Chủ nhật, 29 Tháng 1, 2023 - 03:18

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 14/2 đến ngày 24/2/2023

PDF icon c57_27-01-2023_0001.pdf
2 Cao cấp LLCT-K73.A11

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chính trị học + Kinh tế phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý; Lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 13/01 đến ngày 01/3/2023

PDF icon a11_27-01-2023_0001.pdf
3 Trung cấp LLCT A38

Lịch nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT A38; từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2023

PDF icon a38_18-01-2023_0002.pdf
4 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41, Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 20/02 đến ngày 08/3/2023

PDF icon a41_18-01-2023_0001.pdf
5 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và CNDVLS; từ ngày 03/02 đến ngày 31/3/2023

PDF icon c58_18-01-2023_0001.pdf
6 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và CNDVLS; từ ngày 01/02 đến ngày 21/02/2023

PDF icon c55_18-01-2023_0001.pdf
7 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A38, Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023

PDF icon a39_18-01-2023_0001.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, từ ngày 20/2 đến ngày 27/2/2023

PDF icon c51_18-01-2023_0001.pdf
9 Trung cấp LLCT C53

Lịch thi hết Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, lớp TC LLCT C53

PDF icon c53_thi18-01-2023_0001.pdf
10 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần:Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 02/2 đến ngày 15/2/2023

PDF icon c54_18-01-2023_0001.pdf

Trang