"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 12:46

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Chuyên viên K34

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 34, từ 16/5 đến 02/8/2018

PDF icon cvk34.pdf
2 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch thi Lớp Luật Dân sự khóa 2 (Tháng 5, 6/2018)

PDF icon t56ds2.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 17/5 đến 23/5/2018

PDF icon tthcm_cl.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/5 đến 01/6/2018

PDF icon thnvdp_db.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 02/5 đến 16/5/2018

PDF icon qlhc_btri.pdf

Trang