"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 18:06

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Bồi dưỡng năm 2018

Lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng khóa 2/2018, từ 20/8 đến ngày 24/8/2018

PDF icon cttc_xdd_k2.pdf
2 Bồi dưỡng năm 2018

Lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng khóa 1/2018 (từ 13/8 đến 17/8/2018)

PDF icon cttc_xdd_k1.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 27/8 đến 05/9/2018

PDF icon tthcm_gt.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ 18/8 đến 07/9/2018

PDF icon tthcm_dn2018.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD24

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD24, từ 13/8 đến 24/8/2018

PDF icon htct_gd24.pdf

Trang