"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 11:25

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Cao cấp LLCT-C18

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp CCLLCT C18, từ ngày 17/12 đến 25/12/2019

PDF icon nnpl_c18.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 18/12/2019 đến 02/01/2020

PDF icon htct-dc-c43.pdf
3 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 19/12 đến 24/12/2019

PDF icon tthcm-c19.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD27

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 04/12/2019 đến 17/12/2019

PDF icon hcnn_gd27.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C40

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 19/12 đến 31/12/2019

PDF icon ky_nang_c40.pdf

Trang