"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 12:03

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C38

Lịch Tổng kế bế giảng Lớp TCLLCT-HC C38 (13 giờ 30 phút, ngày 18/10/2019)

PDF icon tkbg_c38.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD26

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 18/10 đến 31/10/2019

PDF icon htct_dcgd26.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD24

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC GD24

PDF icon vkltn_gd24.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Lịch Thi lại các môn: Lớp TC LLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, thi ngày 16/10/2019

PDF icon thilai_dn2018.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C42

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 01/10 đến 18/10/2019

PDF icon htct_dc_c42.pdf

Trang