"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 16:14

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11/12 đến 22/12/2017

PDF icon thnvdp_dc2_b23.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/01 đến 25/01/2018

PDF icon knldql_bd.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C33

Lịch Thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C33 (từ 26/12 đến 27/12/2017)

PDF icon thi_totnghiep_c33.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD21

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD21, từ 08/01 đến 18/01/2018

PDF icon thnvdp_gd21.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 08/01 đến 22/01/2018

PDF icon nnpl_c36.pdf

Trang