Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2021)!

Thứ tư, 21 Tháng 4, 2021 - 13:38

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 06, 07/5/2021

PDF icon ttn-tnmt.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 19/4 đến ngày 05/5/2021

PDF icon dld1-dc2-c47.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 19/4 đến 29/4/2021

PDF icon trietd1-dc-c49.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh 3) Phần: nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 19/4 đến ngày 28/4/2021

PDF icon nvctdt-dc3-gt.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNN và BHXH tỉnh Bến Tre, từ ngày 11/4 đến ngày 29/5/2021

PDF icon qlhc-dc-nh.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC A37

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
9 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 24/5 đến ngày 31/5/2021

PDF icon lldt-a84.pdf
10 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021

PDF icon tgtn-a84.pdf

Trang