Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 05:28

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 12/5 đến ngày 23/6/2023

PDF icon c58_07-06-2023_0001.pdf
2 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 32 (GD32), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 12/6 đến ngày 21/6/2023

PDF icon gd32_07-06-2023_0001.pdf
3 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 15/6 đến ngày 28/6/2023

PDF icon c61_07-06-2023_0001.pdf
4 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 15/6 đến ngày 29/6/2023

PDF icon c60_07-06-2023_0001.pdf
5 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 15/6 đến ngày 04/7/2023

PDF icon c59_07-06-2023_0001.pdf
6 Trung cấp LLCT C56

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 19/6 đến ngày 03/7/2023

PDF icon c56_07-06-2023_0001.pdf
7 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 01/6 đến ngày 16/6/2023

PDF icon c54_07-06-2023_0001.pdf
8 Trung cấp LLCT A39

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A39, từ ngày 27/6 đến 05/7/2023

PDF icon a39_05-06-2023_0001.pdf
9 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 29/5 đến ngày 16/6/2023

PDF icon a41_30-05-2023_0001.pdf
10 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp CCLLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 06/6 đến ngày 15/6/2023

PDF icon k73.b07_0001.pdf

Trang