"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 05:30

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch thi Lớp Luật Dân sự khóa 2 (Tháng 7/2018)

PDF icon lthi_t7ds2.pdf
2 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập (Điều chỉnh): Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Khóa 1 và 2, Các Đảng ủy trực thuộc Tình ủy)

PDF icon dt4_k12_dc.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch viết thu hoạch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC GD22, tử 19 đến 26/6/2018

PDF icon bctt_gd22.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C39

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C39, từ 22/6 đến 09/7/2018

PDF icon htct_c39.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C38

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C38, từ 11/6 đến 21/6/2018

PDF icon knldql_c38.pdf

Trang