"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 07:57

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC GD22 (Ngày 19/10/2018)

PDF icon tkbg_gd22.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C37, từ 08/10 đến 19/10/2018

PDF icon qlhc_dc_c37.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD22

Bảng điểm Khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC GD22

PDF icon d_kluan_gd22.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C39

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C39, từ ngày 16/10 đến 30/10/2018

PDF icon trietdc2_c39.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ 19/11 đến 30/11/2018

PDF icon nnpl_mcb.pdf

Trang