"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2018 - 22:56

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD21

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC B23 và GD21 (Ngày 06, 07/3/2018)

PDF icon thilai_b23_gd21.pdf
2 Đại học Hành chính 2014

Lịch học Lớp Đại học Hành chính năm 2018

PDF icon dhhc_2018.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 19/3 đến 26/3/2018

PDF icon dld2_dc_gd23.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/3 đến 26/3/2018

PDF icon nvctdt_c34.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 12/3 đến 22/3/2018

PDF icon knldql_dc_c36.pdf

Trang