"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 15:53

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 20/8 đến 30/8/2019

PDF icon trietd1_c43_dc.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C40

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh Nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C40 từ ngày 19/8 đến 04/9/2019

PDF icon qlhc_dc3_c40.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD26

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC GD26, từ ngày 19/8 đến ngày 27/8/2019

PDF icon tthcm_gd26dc.pdf
4 Chuyên viên K36

Lịch học Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 36, từ ngày 21/8 đến 23/10/2019

PDF icon cv36.pdf
5 Bồi dưỡng năm 2019

Lịch học Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QLNN về Tôn giáo cho cán bộ xã, phường, thị trấn năm 2019, từ ngày 19/8 đến 23/8/2019

PDF icon qlnn_tg2019.pdf

Trang