"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 00:02

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Cao cấp LLCT A62-BT

Kề hoạch học tập môn: Quan hệ quốc tế, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ ngày 26/12 đến 04/01/2019

PDF icon qhqt_a62.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC C36

PDF icon viet_kluan_c36.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch Thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri (Ngày thi 18, 19/12/2018)

PDF icon tb341signed.pdf
4 Cao cấp LLCT-HC K17

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp CCLLCT C17, từ ngày 06/12 đến 14/12/2018

PDF icon khld_c17.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch thi lại Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, Ngày thi 06, 07/12/2018

PDF icon thilai_bt.pdf

Trang