"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:55

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 03/10 đến 12/10/2017

PDF icon nvctd_gd20.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC GD21 PDF icon knldql_gd21.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 02/10 đến 12/10/2017

PDF icon lsd_gd22.pdf
34 Bồi dưỡng năm 2017

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở năm 2017, từ 18/9 đến 22/9/2017

PDF icon bd_nongdan.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC B23 (đợt 2), từ 11/9 đến 20/9/2017

PDF icon dl_dcd2_b23.pdf

Trang