"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:39

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Cao cấp LLCT-HC K17

Kế hoạch tổng thể Lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung C17 Bến Tre (Khai giảng 11/10/2017)

PDF icon kh_tk_c17.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 08/01 đến 22/01/2018

PDF icon htct_dc_c36.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 18/01 đến 31/01/2018

PDF icon htct_dc_c34.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch viết báo cáo thực tế (Điều chỉnh), Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11 đến 22/01/2018

PDF icon bctt_dc_b23.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 04/01 đến 17/01/2018

PDF icon dld1_dc_gd22.pdf

Trang