"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:26

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Chuyên viên K34

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 34, từ 16/5 đến 02/8/2018

PDF icon cvk34.pdf
32 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch thi Lớp Luật Dân sự khóa 2 (Tháng 5, 6/2018)

PDF icon t56ds2.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 17/5 đến 23/5/2018

PDF icon tthcm_cl.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/5 đến 01/6/2018

PDF icon thnvdp_db.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 02/5 đến 16/5/2018

PDF icon qlhc_btri.pdf

Trang