Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:24

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 03/4 đến ngày 12/4/2023

PDF icon c54_20-03-2023_0001.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch thi lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (ngày 05/4/2023)

PDF icon c52_20-03-2023_0001.pdf
13 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và CNDV lịch sử; từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2023

PDF icon c57_20-03-2023_0001.pdf
14 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/3 đến ngày 24/3/2023

PDF icon c54_14-03-2023_0001.pdf
15 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 08/3 đến ngày 29/3/2023

PDF icon a41_13-03-2023_0001.pdf
16 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nướcViệt Nam; từ ngày 08/3 đến ngày 04/4/2023

PDF icon a40_13-03-2023_0001.pdf
17 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và CNDVLS; từ ngày 01/02 đến ngày 21/02/2023

PDF icon c55_13-02-2023_0001.pdf
18 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 20/3 đến ngày 30/3/2023

PDF icon c55_10-03-2023_0001.pdf
19 Trung cấp LLCT GD30

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT hệ không tập trung ngành Giáo dục khóa 30 (GD30); từ ngày 11/3 đến ngày 21/3/2023

PDF icon nctt_gd30.pdf
20 Cao cấp LLCT-K72.B46.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Lớp Cao cấp LLCT K72.B46 Bến Tre, từ ngày 16/3 đến ngày 24/3/2023

PDF icon img_20230306_210829.pdf

Trang