"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 6, 2018 - 21:39

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C39

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C39, từ 22/6 đến 09/7/2018

PDF icon htct_c39.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C38

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C38, từ 11/6 đến 21/6/2018

PDF icon knldql_c38.pdf
8 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Bắc)

PDF icon dt4_mcb.pdf
9 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Khóa 1 và 2, huyện Châu Thành)

PDF icon dt4k12_ct.pdf
10 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Khóa 1 và 2, Các Đảng ủy trực thuộc Tình ủy)

PDF icon dt4k12_dukcq.pdf

Trang