"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2017 - 10:39

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Môn học Tải tập tin đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị... PDF icon htct_dc_bd.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC B23 Nghiệp vụ công tác đoàn thể... PDF icon nvctdt_dc_c33.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin PDF icon triet_d1_c36.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin PDF icon triet_d2_c34.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin PDF icon triet_d1_c35.pdf

Trang