"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 23 Tháng 1, 2018 - 18:49

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 05/3 đến 14/3/2018

PDF icon knldql_gd22.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD22, từ ngày 01/02 đến 08/02/2018

PDF icon dld2_gd22.pdf
8 Cao cấp LLCT-HC K17

Kế hoạch tổng thể Lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung C17 Bến Tre (Khai giảng 11/10/2017)

PDF icon kh_tk_c17.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 08/01 đến 22/01/2018

PDF icon htct_dc_c36.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 18/01 đến 31/01/2018

PDF icon htct_dc_c34.pdf

Trang