"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:51

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 17/10 đến 27/10/2017

PDF icon triet_d2_dc_c34.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C36, từ ngày 25/9 đến 02/10/2017

PDF icon tthcm_dc_c36.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 18/9 đến 28/9/2017

PDF icon triet_d2_dc_gd23.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 18/9 đến 28/9/2017

PDF icon htct_dc_bd.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C33, từ 19/9 đến 26/9/2017

PDF icon nvctdt_dc_c33.pdf

Trang