"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:38

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch thi Lớp Luật Dân sự khóa 2 (Tháng 02, 03/2018)

PDF icon ds2_t232018.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 01/3 đến 14/3/2018

PDF icon qlhc_c35.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Lịch học tập Phần: Những vấn cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 10/3 đến 13/4/2018

PDF icon lsd_dlvt.pdf
24 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2 (điều chỉnh ngày 18/1/2018), Quý IV/2017 và Quý I/2018

PDF icon dsk2_dc.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC GD20, từ 16/01 đến 08/2/2018

PDF icon khoa_luan_gd20.pdf

Trang