"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:27

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú)

PDF icon khgd_dt4_mcn_tp.pdf
22 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Bình Đại)

PDF icon khgd_dt4_bd.pdf
23 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Chợ Lách)

PDF icon khgd_dt4_cl.pdf
24 Bồi dưỡng năm 2018

Lịch Giảng viên các lớp Đối tượng 4

PDF icon ds_bcv_dt41.pdf
25 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch Ôn thi tốt nghiệp Lớp Luật dân sự khóa 2

PDF icon onthi_tn_ds2.pdf

Trang