"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:29

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 24/11 đến 09/12/2017

PDF icon tthcm_dlvt.pdf
12 Bồi dưỡng năm 2017

Lịch học Lớp Cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã khóa 4/2017, ngày 27/11/2017

PDF icon btdu_k4.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/12 đến 27/12/2017

PDF icon knldql_c34.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập Phần: Những vấn cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 05/12 đến 18/12/2017

PDF icon lsd_c35.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11/12 đến 22/12/2017

PDF icon thnvdp_b23.pdf

Trang