Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:17

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Trung cấp LLCT C53

Lịch nghiên cứu thực tế trong tỉnh (Điều chỉnh lần 2); Lớp TC LLCT C53

PDF icon c53_06-03-2023_0001.pdf
22 Trung cấp LLCT A38

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2023

PDF icon a38_06-03-2023_0001.pdf
23 Cao cấp LLCT-K73.A11

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người + Văn hóa phát triển + Quản lý kinh tề, lớp Cao cấp LLCT K73.A11, từ ngày 01/3 đến ngày 27/3/2023

PDF icon k73a11_02-03-2023_0001.pdf
24 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07, từ ngày 09/3 đến 16/3/2023

PDF icon 23._k73.b07_ben_tre_cnxh_09-16.pdf
25 Trung cấp LLCT C56

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 16/2 đến ngày 08/3/2023

PDF icon c56_28-02-2023_0001.pdf
26 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A39  (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023

PDF icon a39_28-02-2023_0001.pdf
27 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 14/2 đến ngày 06/3/2023

PDF icon a40_28-02-2023_0001.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch thi lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân (ngày 21/3/2023)

PDF icon c51_27-02-2023_0001.pdf
29 Trung cấp LLCT A38

Lịch học lớp TC LLCT A38, Học phần: Kiến thức bổ trợ, từ ngày 16/3 đến ngày 30/3/2023

PDF icon a38_27-02-2023_0001.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C48

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC C48 (ngày 09/3/2023)

PDF icon c48_27-02-2023_0001.pdf

Trang