"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:17

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/10 đến 17/10/2017

PDF icon trietd1_dc_35.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/10 đến 24/10/2017

PDF icon trietd1_dc_c36.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/10 đến 31/10/2017

PDF icon trietd2_dc2_c34.pdf
14 Cao cấp LLCT-HC K16

Lịch học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16, từ 16/10 đến 24/10/2017

PDF icon khld_cck16.pdf
15 Cao cấp LLCT-HC K17

Lịch học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp LLCT khóa 17, từ 12/10 đến 17/10/2017

PDF icon tthcm_cck17.pdf

Trang