"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 06:17

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 18/6 đến 25/6/2018

PDF icon nvctdt_gd23.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ 18/5 đến 28/5/2018

PDF icon tthcm_dc_cl.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/5 đến 28/5/2018

PDF icon dld2dc_c34.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 21/5 đến 30/5/2018

PDF icon tthcm_mcb.pdf
15 Chuyên viên K33

Lịch học tập (Điều chỉnh), Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 33, từ 17/4 đến 17/7/2018

PDF icon cv33_dc.pdf

Trang