"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:09

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/11 đến 01/12/2017

PDF icon lsd_dc_c34.pdf
27 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự)

Lịch Ôn thi tốt nghiệp Lớp Luật dân sự khóa 1

PDF icon onthi_tn_ds1.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đế cơ bản của chủa nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ ngày 23/10 đến 02/11/2017

PDF icon trietdc4_d2_c34.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 07/11 đến 23/11/2017

PDF icon nvctd_b23.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 08/11 đến 23/11/2017

PDF icon triet_d2_c36.pdf

Trang