"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:40

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 12/3 đến 22/3/2018

PDF icon knldql_c36.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 06/3 đến 20/3/2018

PDF icon lsd_batri.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD23, từ ngày 19/3 đến 26/3/2018

PDF icon dld2_gd23.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 05/3 đến 14/3/2018

PDF icon knldql_gd22.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC GD22

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD22, từ ngày 01/02 đến 08/02/2018

PDF icon dld2_gd22.pdf

Trang