"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:26

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
26 Bồi dưỡng năm 2018

Lịch học lớp Tập huấn công tác mặt trận cơ sở năm 2018, từ ngày 07/5 đến 11/5/2018

PDF icon mttq_2018.pdf
27 Cao cấp LLCT-HC K17

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 5/2018)

PDF icon kh_t5_c17.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 14/4 đến 25/5/2018

PDF icon htctdc2_dlvt.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C37, từ ngày 13/4 đến 26/4/2018

PDF icon tthcmdc_c37.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC GD20 (Ngày 27/4/2018)

PDF icon tongket_gd20.pdf

Trang