"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/12 đến 29/12/2017

PDF icon knldql_dc_c34.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C33

Lịch Thi tốt nghiệp (Điều chỉnh) Lớp TC LLCT-HC C33 (từ 27/12 đến 28/12/2017)

PDF icon totnghiep_dc_c33.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch viết báo cáo thực tế, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 25/12 đến 04/01/2018

PDF icon bctt_b23.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch viết báo cáo thực tế, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 02/1 đến 15/01/2018

PDF icon bctt_gd20.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 18/01 đến 30/01/2018

PDF icon nnpl_c34.pdf

Trang