"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:53

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 [...Đang cập nhật...] PDF icon triet_d1_c35.pdf
42 [...Đang cập nhật...] PDF icon triet_d1_c36.pdf
43 [...Đang cập nhật...] PDF icon cn_k3.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC C33 PDF icon nvctdt_dcc33.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC GD22 PDF icon tthcm_dc_gd22.pdf

Trang