"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:25

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C33

Lịch Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C33 (Ngày 20/4/2018)

PDF icon tketbg_c33.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/5 đến 11/5/2018

PDF icon dld1_c35.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ 14/4 đến 19/5/2018

PDF icon htct_dc_dlvt.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C37, từ ngày 13/4 đến 23/4/2018

PDF icon tthcm_c37.pdf
45 Chuyên viên K33

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 33, từ 17/4 đến 17/7/2018

PDF icon cvk33.pdf

Trang