"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:10

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLC-HC CAX K5

Lịch thi lại, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5

PDF icon thilai_cak5.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C33

Lịch nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC C33, từ 11/10 đến 24/10/2017

PDF icon lich_nctt_c33.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC C32

Lịch Thi tốt nghiệp và Tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C32 (từ 19/10 đến 29/11/2017)

PDF icon l_thitotnghiep_c32.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC C35

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C35, từ 02/10 đến 17/10/2017

PDF icon trietd1_dc_35.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/10 đến 24/10/2017

PDF icon trietd1_dc_c36.pdf

Trang