Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ hai, 29 Tháng 5, 2023 - 16:53

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
101 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành, khóa 1), từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2022

PDF icon ct_23-12-2022_0001.pdf
102 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Ba Tri), từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2022

PDF icon bt_23-12-2022_0001.pdf
103 Trung cấp LLCT GD30

Lịch thi lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 30

PDF icon gd30_22-12-2022_0001.pdf
104 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Thạnh Phú, khóa 2), từ ngày 28/12 đến ngày 30/12/2022

PDF icon tp2_22-12-2022_0001.pdf
105 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành, khóa 2), từ ngày 27/12 đến ngày 29/12/2022

PDF icon ct222-12-2022_0001.pdf
106 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 5), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 06/12 đến ngày 11/01/2023

PDF icon c55_22-12-2022_0001.pdf
107 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Thành Phố Bến Tre, khóa 1), từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2022

PDF icon tpbt_20-12-2022_0001.pdf
108 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 05/1/2023 đến ngày 16/01/2023

PDF icon c52_nctt15-12-2022_0001.pdf
109 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 05/12 đến ngày 15/12/2022

PDF icon c52_15-12-2022_0001.pdf
110 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Chợ Lách), từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2022

PDF icon cl_14-12-2022_0001.pdf

Trang