"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 - 04:02

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
2252-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

PDF icon qd2252.pdf
372-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị

PDF icon qd372_2019.pdf
367-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

PDF icon qd367signed_2019.pdf
364-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

PDF icon qd-364_2019.pdf
02-DA/TCT

Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

PDF icon da2signed_2019.pdf

Trang