"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 23:17

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
QĐ-TC

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_hd_tct.pdf
QĐ-TCT

Quyết định về việc ban hành Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qc_nctt2017.pdf
QĐ-TCT

Quyết định ban hành bộ quy chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Bến Tre năm 2016

PDF icon qc_qldt_bd_2016.pdf
QĐ-HVCTQG

Quyết định V/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PDF icon qd_hvct.pdf
HD-HVCTQG

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon hd_hvct.pdf

Trang