"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 12:02

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
412-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

PDF icon qd412.pdf
411-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

PDF icon qd411.pdf
410-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và pháp luật

PDF icon qd410.pdf
409-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Lý luận cơ sở

PDF icon qd409.pdf
408-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Xây dựng Đảng.

PDF icon qd408.pdf

Trang