"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 19 Tháng 1, 2019 - 22:13

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
5029/QĐ-HVCTQG

Quyết định ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

PDF icon 5029-qd-hvctqg.pdf
QĐ-TC

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_hd_tct.pdf
QĐ-TCT

Quyết định về việc ban hành Quy định đi nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qc_nctt2017.pdf
QĐ-TCT

Quyết định ban hành bộ quy chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Bến Tre năm 2016

PDF icon qc_qldt_bd_2016.pdf
QĐ-HVCTQG

Quyết định V/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PDF icon qd_hvct.pdf

Trang