"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:09

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
QĐ-HVCTQG

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qd1479.pdf, PDF icon khung_chuong_trinh_1479.pdf
HVCTQG-TCT

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon cv469.pdf
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn  V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

PDF icon hdh01ctqg.pdf
QĐ-HVCT-HCQG

Quyết định ban hành các Quy chế, Quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

PDF icon quyet_dinh_268.pdf, Microsoft Office document icon quy_che_chieu_sinh.doc
06/2013/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức,  viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt  ñộng không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qd_06_ubnd_tbt.pdf

Trang