"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 16:01

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qc_khen_thuong.pdf
2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon hd_thi_hanh_dieu_le_sang_kien.pdf, PDF icon bieu_mau_hd.pdf
QĐ-HVCTQG

Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon qd1479.pdf, PDF icon khung_chuong_trinh_1479.pdf
HVCTQG-TCT

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon cv469.pdf
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn  V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

PDF icon hdh01ctqg.pdf

Trang