"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 07:26

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HVCTQG-TCT

Công văn số: 469/HVCTQG-TCT v/v trả lời điều kiện chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

PDF icon cv469.pdf
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn  V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

PDF icon hdh01ctqg.pdf
QĐ-HVCT-HCQG

Quyết định ban hành các Quy chế, Quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

PDF icon quyet_dinh_268.pdf, Microsoft Office document icon quy_che_chieu_sinh.doc
06/2013/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức,  viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt  ñộng không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qd_06_ubnd_tbt.pdf
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, Ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

PDF icon hd-02-hvct-hcqg.pdf

Trang