"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 - 03:59

Thông tin hoạt động của Trường

Ngày Đăng : 30/12/2015

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức  và lao động của nhà trường thi đua thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn về “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” , “Gia đình văn hóa”  và “Văn hóa giao thông đường bộ” theo các văn bản quy định:

Ngày Đăng : 13/06/2012
Nhằm mục đích khuyến khích, động viên, khen thưởng các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, nhân dịp hè và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, cơ quan, Công đoàn trường phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức chuyến đi tham quan ngoài tỉnh cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Ngày Đăng : 06/06/2012
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐVC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việcTổ chức tọa đàm chủ đề Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy”, sáng ngày 06 tháng 6 năm 2012, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới”.
Ngày Đăng : 04/06/2012

Thực hiện kế hoạch đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 04 tháng 6 năm 2012, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 19.

Ngày Đăng : 09/02/2012

Vừa qua, Trường Chính trị Bến Tre đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường và đồng chí Đoàn Văn Luông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động của Trường