Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 01:58

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
71 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A39, Học phần: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 08/3 đến ngày 24/3/2023

PDF icon a39_23-02-2023_0002.pdf
72 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, từ ngày 20/2 đến ngày 28/2/2023

PDF icon c51_23-02-2023_0001.pdf
73 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 20/02 đến ngày 08/3/2023

PDF icon a41_23-02-2023_0001.pdf
74 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và CNDVLS; từ ngày 03/02 đến ngày 31/3/2023

PDF icon c58_23-02-2023_0001.pdf
75 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 14/2 đến ngày 27/2/2023

PDF icon c57_23-02-2023_0001.pdf
76 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 06). Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 07/12/2022 đến ngày 15/02/2023

PDF icon a39_10-02-2023_0001.pdf
77 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 17/02/2023

PDF icon a41_08-02-2023_0001.pdf
78 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC A35, A36 và A37 (Điều chỉnh); từ ngày 13/01 đến ngày 27/02/2023

PDF icon a35_36_37_07-02-2023_0001.pdf
79 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 27/02 đến ngày 28/02/2023

PDF icon c49_ttn_07-02-2023.pdf
80 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 13/02 đến ngày 16/3/2023

PDF icon c49_07-02-2023_0001.pdf

Trang