"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:08

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/10 đến 31/10/2017

PDF icon trietd2_dc3_c34.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC GD20

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 01/11 đến 08/11/2017

PDF icon nvctdt_gd20.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC GD21

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD21, từ 21/11 đến 28/11/2017

PDF icon nvctdt_gd21.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC C32

Lịch viết Khóa luật tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32, từ 10/10 đến 27/10/2017

PDF icon khoaluan_c32.pdf
40 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự K.2)

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2 (điều chỉnh ngày 06/10/2017), Quý IV/2017 và Quý I/2018

PDF icon ds2_dc2.pdf

Trang