"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:55

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú, từ 16/10 đến 26/10/2017

PDF icon thnvdp_tp.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 09/10 đến 20/10/2017

PDF icon htct_gd23.pdf
38 Đại học Luật (Chuyên ngành Dân sự)

Lịch thi Lớp Luật Dân sự khóa 1 T10/2017

PDF icon l_thi_ds1_t10.pdf
39 [...Đang cập nhật...]

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp năm 2017, từ 12/9 đến 15/9/2017

PDF icon bd_2017.pdf
40 [...Đang cập nhật...] PDF icon triet_d2_c34.pdf

Trang