"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:37

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
36 Cao cấp LLCT-HC K17

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C17 (Tháng 01/2018)

PDF icon triet_c17.pdf
37 Cao cấp LLCT-HC K16

Kế hoạch giảng dạy Hệ chính quy không tập trung, Lớp CCLLCT C16 (Tháng 01/2018)

PDF icon kh_nnpl_c16.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 19/12 đến 29/12/2017

PDF icon dl_dc2_bd.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 18/12 đến 02/01/2017

PDF icon lsd_dc_gd23.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ ĐCSVN, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/12 đến 28/12/2017

PDF icon lsddc2_c36.pdf

Trang