"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 06:18

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC C37

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C37, từ 10/5 đến 25/5/2018

PDF icon trietd1_dc_c37.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 09/5 đến 23/5/2018

PDF icon nvctd_dc_c36.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/5 đến 25/5/2018

PDF icon knld_dc_gd23.pdf
19 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Lớp thứ nhất và thứ hai, huyện Giồng Trôm)

PDF icon khgd_dt4_12gt.pdf
20 Bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Ba Tri)

PDF icon khgd_dt4_btri.pdf

Trang