"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC GD23

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 19/3 đến 26/3/2018

PDF icon dld2_dc_gd23.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/3 đến 26/3/2018

PDF icon nvctdt_c34.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 12/3 đến 22/3/2018

PDF icon knldql_dc_c36.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 20/3 đến 30/3/2018

PDF icon nvctd_bd.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC B23

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC B23 và GD21 (Ngày 06, 07/3/2018)

PDF icon thilai_b23_gd21.pdf

Trang