Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 02:29

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần: Xây dựng Đảng; tử ngày 04/5 đến ngày 19/5/2023

PDF icon c54_14-04-2023_0001.pdf
32 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40, Học phần: MMTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Từ ngày 04/5 đến ngày 19/5/2023

PDF icon a40_14-04-2023_0001.pdf
33 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 05/4 đến ngày 26/4/2023

PDF icon a40_10-04-2023_0001.pdf
34 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, từ ngày 05/4 đến ngảy 19/4/2023

PDF icon c55_06-04-2023_0001.pdf
35 Trung cấp LLCT C56

Lịch học lớp TC LLCT C56 (điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 07/4/2023

PDF icon c56_05-04-2023_0001.pdf
36 Cao cấp LLCT-K72.B46.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quan hệ quốc tế, lớp Cao cấp LLCT K72.B46.BTr, từ ngày 06/4/2023 đến ngày 13/4/2023

PDF icon k72.b46_31-03-2023_0001.pdf
37 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý + Chính trị học, Lớp Cao cấp LLCT, từ ngày 11/4 đến ngày 21/4/2023

PDF icon k73.b07_29-03-2023_0001.pdf
38 Trung cấp LLCT A41

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A41, từ ngày 03/4 đến ngày 13/4/2023

PDF icon a41_29-03-2023_0001.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC ngành NHNN&PTNT và BHXH tỉnh Bến Tre (ngày 01/4/2023)

PDF icon nn_24-03-2023_0001.pdf
40 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A39, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 11/4 đến ngày 04/5/2023

PDF icon a39_21-03-2023_0001.pdf

Trang