"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:54

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC C36

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C36, từ ngày 25/9 đến 03/10/2017

PDF icon tthcm_dc2_c36.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 05/10 đến 13/10/2017

PDF icon tthcm_btri.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 18/9 đến 03/10/2017

PDF icon htct_dc2_bd.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC C32

Lịch thi lại, Lớp TC LLCT-HC C32 (Ngày 25/9/2017)

PDF icon l_thilai_c32.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC C34

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 20/9 đến 28/9/2017

PDF icon triet_d1_dc_c34.pdf

Trang