"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:16

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 09/12/2016
     Thạc sĩ Phạm Văn Tám
                                                                                               Phó Trưởng phòng TC-HC-QT

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong các bộ phận hợp thành của công tác tư tưởng của Đảng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C. Mác đã chỉ rõ: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”[1]. V.I. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng”[2]“chỉ đảng nào được lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”[3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[4]; “Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm”. Như vậy, truyền bá lý luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng chính là quá trình “vật chất hóa” lý luận, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ngày Đăng : 07/12/2016
Nguyễn Thị Ninh
 Phòng Đào tạo

Một trong những cản trở lớn đối với sự phát triển của xã hội là tình trạng bạo lực gia đình.  Trong thực tế, hậu quả nặng nề của tình trạng bạo lực gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ khiến người phụ nữ bị tổn thương về thể chất, trí tuệ tinh thần, sức khỏe và tính mạng, là nguyên nhân dẫn đến nhiều gia đình bị tan vỡ, nhiều trẻ em phải sống lang thang không nơi nương tựa. Chính bạo lực gia đình đã và đang làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực đạo đức, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của gia đình và toàn xã hội. Đây không là vấn đề riêng của một quốc gia, dân tộc nào mà là vấn đề cần chung sức giải quyết trên phạm vi toàn thế giới. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 25 tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (Nghị quyết này, được đưa lên bởi Cộng hòa Dominica, nhằm kỷ niệm ngày ba chị em Maria, Teresa, và Minerva Mirabel bị sát hại dã man (theo lệnh của Tổng thống độc tài Dominica Rafael Trujillo) năm 1960). Đây là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ trên thế giới, không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc phát động những chiến dịch đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Tại Việt Nam, việc phòng, chống bạo lực gia đình cũng như hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ dành được nhiều sự quan tâm rộng rãi.

Ngày Đăng : 20/10/2016
Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                                             Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL

1. Khái niệm chuỗi giá trị

Theo GS. Michael Porter (Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ), chuỗi giá trị (Value chain) là một mô hình thể hiện một chuỗi các hoạt động tham gia vào việc tạo ra giá trị của sản phẩm và thể hiện lợi nhuận từ các hoạt động này. Chuỗi giá trị bao gồm 3 thành phần:

Thứ nhất, hoạt động chính. Bao gồm các hoạt động diễn ra theo thứ tự nối tiếp nhau. Nhóm hoạt động này liên quan trực tiếp đến việc tạo ra giá trị cho sản phẩm. Các hoạt động trong nhóm này gồm:

- Vận chuyển đầu vào (Inbound Logistics): Nhận hàng, vận chuyển, lưu trữ nguyên liệu đầu vào.

- Chế tạo (Operations): Tạo ra sản phẩm.

- Vận chuyển đầu ra (Outbound Logistics): Vận chuyển thành phẩm, lưu giữ trong các kho bãi.

- Tiếp thị và bán hàng (Marketing and Sales) : Giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm.

- Dịch vụ (Service): Bảo hành, sửa chữa, hỗ trợ khách hàng.

Ngày Đăng : 10/10/2016
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT

Trong các quyền công dân, quyền khiếu nại có vai trò đặc biệt quan trọng, là cách thức để công dân bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời là phương diện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến khiếu nại, thực hiện quyền khiếu nại của công dân: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Cạnh tranh...

Ngày Đăng : 22/09/2016
Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                        Trưởng Phòng Đào tạo

           

Trường Chính trị Bến Tre là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày Đăng : 22/08/2016
 Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng Đào tạo
 
Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 117 Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI và Kế hoạch số 19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai ngay từ đầu năm học, Trường Chính trị Bến Tre đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả như sau:
Ngày Đăng : 17/08/2016
BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Khai giảng năm học 2016 - 2017 tại Trường Chính trị Bến Tre
 

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới (2016-2017) của Trường Chính trị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của nhà trường cùng toàn thể các đồng chí học viên những tình cảm thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Trường Chính trị tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày Đăng : 21/06/2016
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
 
Ngày Đăng : 06/06/2016
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                            Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở nước ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bằng tư duy lý luận và thực tiễn đào tạo, huấn luyện cán bộ, Bác đã để lại cái “cẩm nang thần kỳ” giúp những người làm công tác đào tạo, huấn luyện và người học lý luận chính trị có thêm phương pháp, nghệ thuật truyền đạt, giàu thêm tri thức,  trong công tác này.

Ngày Đăng : 25/05/2016
                                                  Nguyễn Thị Hiền
 Trưởng Phòng Đào tạo

Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nhằm trau dồi lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi