"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 17:58

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 03/07/2019

Quốc Hoàng – Lớp Cán bộ nguồn Bến Tre 2019

Thực hiện chương trình nghiên cứu thực tế của Lớp Cán bộ nguồn Bến Tre 2019 về công tác Xây dựng Đảng tại tỉnh Đồng Tháp (nghe báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp và đi khảo sát tại Phường 11 Thành phố Cao Lãnh), chúng tôi phát hiện và rút ra các bài học và khả năng vận dụng tại địa phương như sau:

Ngày Đăng : 03/07/2019
ThS.Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 

Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền, xây dựng nhà nước, pháp luật kiểu mới ở nước ta. Các quan điểm của Người về nhà nước, pháp luật kiểu mới đã trở thành nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngày Đăng : 07/06/2019
ThS. Phan Văn Thuận
                                                                         Trưởng Khoa Xây dựng Đảng.
 
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, tại Trường Chính trị Bến Tre, diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề: Bến Tre – 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc tọa đàm không những đạt kết quả tốt đẹp về nội dung, yêu cầu đề ra mà càng có ý nghĩa hơn là cuộc toạ đàm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Sự kiện đó giúp chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn ý chí và nghị lực, sự quyết tâm và lòng dũng cảm, hoài bão và di sản tư tưởng,… của Người.
Ngày Đăng : 06/06/2019
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT và NCKH
 

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế cho bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày Đăng : 03/06/2019
Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Viên chức tập sự khoa NN và PL
 

Đất đai là tặng vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, là cái nôi để con người sinh sống, tồn tại và phát triển. Đặc biệt, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu đối với mọi lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp.([1]) Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp như nước ta hiện nay, việc tích tụ ruộng đất mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, nâng cao chất lượng cũng như sản lượng nông sản làm ra là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất vẫn đang là “rào cản” cho việc tích tụ ruộng đất.

Ngày Đăng : 03/06/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                   Trưởng khoa NN và PL
 

Hàng tháng, theo lệ kỳ toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường đều tập trung đúng thời gian quy định để dự nghe thông tin thời sự. Đây là một trong chuỗi hoạt động chính yếu của công tác tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre và được tập thể của Trường đánh giá cao về công tác này. Để có sự công nhận và ủng hộ từ tập thể, là một đảng ủy viên được Đảng ủy phân công phụ trách thông tin thời sự, tôi đã từng bước đúc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm góp phần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời thông tin đúng, đủ những vấn đề mà mỗi cuộc Hội nghị báo cáo viên theo lệ kỳ hoặc đột xuất do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Ngày Đăng : 03/06/2019
Lê Thị Thảo Ngọc
        Viên chức tập sự Khoa NN và PL
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“…Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”([1]), “Muôn việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hoặc kém”([2]). Trong hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của bộ máy hành chính nhà nước nói riêng, cán bộ, công chức giữ vai trò vô cùng quan trọng, được xem như nguồn tài sản quý báu của Đảng và dân tộc, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng hoạt động của nền hành chính, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của quốc gia.

 
Ngày Đăng : 03/06/2019
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
 

Quan điểm về dân chủ thể hiện xuyên suốt trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp cho chúng ta một hệ thống các luận điểm, quan niệm toàn diện và sâu sắc về dân chủ. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ chí Minh. Chúng ta tìm hiểu quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ qua tác phẩm “Dân vận”

 

Ngày Đăng : 30/05/2019
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin, giúp kết nối mọi người với nhau. Mạng xã hội dành cho mọi đối tượng sử dụng, không phân biệt giới tính, độ tuổi, vùng miền; nơi nào có internet, người dùng có thể kết nối với nhau.

Ngày Đăng : 30/05/2019
ThS.  Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng.
 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng tỉnh nhà, ngày 12/4/2016 Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó, “kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, tiếp tục nhân rộng việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. 

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi