"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 - 19:06

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 23/04/2019
ThS. Dương Văn Chăm
ThS. Võ Thái Bình.
 
 
Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật là hai trong số những loại nguồn quan trọng của pháp luật Việt Nam hiện nay. Để áp dụng các loại nguồn này một cách chính xác, nhận thức đầy đủ về hiệu lực pháp lý của chúng là một đòi hỏi thiết yếu, nhất là khi giữa chúng không tránh khỏi việc xảy ra những sự xung đột.
Ngày Đăng : 23/04/2019

ThS Dương Quốc Hoàng

Theo nghĩa phổ thông nhất, nêu gương là làm gương, làm mẫu để người khác học và làm theo. Nêu gương được xem là phương thức để quản lý xã hội đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại kể cả ở Phương Đông và Phương Tây.

Ngày Đăng : 18/04/2019

25. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh.

 Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai quy định tại Điều 39 của Luật này.

Ngày Đăng : 18/04/2019

15. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

15.1. Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập

* Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày Đăng : 18/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động những nội dung chính về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng của Trường Chính trị Bến Tre trong năm 2019.

Ngày Đăng : 09/04/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                                             Trưởng khoa NN và PL
 

Nhiệm vụ của giảng viên Trường Chính trị được quy định tại Quy chế giảng viên: “Giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Trường Chính trị đảm nhận; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương, phát triển lý luận; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảng viên phải đi thực tế tại cơ sở và tham gia các công việc khác do nhà trường phân công”.

Ngày Đăng : 20/03/2019
ThS Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, xêmina đóng vai trò vô cùng quan trọng. Xêmina là một trong những phương pháp giảng dạy tích cực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Bến Tre với 1088 tiết, trong đó có 164 tiết xêmina, chiếm tỉ lệ 15% chương trình học.

Ngày Đăng : 20/03/2019
ThS. Dương Quốc Hoàng
                                                                                                Phó Hiệu trưởng
 

Trong Di chúc, Bác di huấn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc điều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Lời chúc thư này là niềm tin sâu sắc của Bác đối với đoàn viên và thanh niên, là di sản tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên.

Ngày Đăng : 07/03/2019
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                       Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị
 

Xúc động, tự hào khi sắp đến ngày quốc tế phụ nữ 8.3 hàng năm. Ngày này được Liên Hiệp quốc kỷ niệm và được xem như ngày lễ quốc gia ở nhiều nước trên thế giới.Với nước ta, ngày 08/3 còn gắn liền với sự kiện lịch sử: 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ngày Đăng : 06/03/2019
Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                Trưởng phòng QLĐT và NCKH
 

Con người là hoa của đất, mà người phụ nữ lại được ví là hoa của muôn loài hoa. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi