"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:08

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 07/09/2018
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

An ninh quốc gia là sự ổn định trong quan hệ chính trị giữa các giai cấp trong xã hội, khẳng định vị trí lãnh đạo của giai cấp cầm quyền đối với các giai cấp khác và vị trí độc lập, tự chủ của chính quyền nhà nước đối với các Nhà nước khác trên thế giới. An ninh quốc gia còn bao gồm sự ổn định của hai mặt, hai nội dung đối nội, đối ngoại và mối quan hệ giữa đối nội và đối ngoại. Hai mặt này phản ánh quan hệ chính trị trong phạm vi một quốc gia và quan hệ chính trị quốc tế, thể hiện qua vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Ngày Đăng : 24/08/2018
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

“Kỳ nghỉ hồng” là một trong những hoạt động tình nguyện thường niên nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Bến Tre. Thông qua các hoạt động của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, các đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan được rèn luyện mình qua thực tiễn hoạt động tình nguyện, xây dựng hình ảnh đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan không chỉ năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn mà còn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Ngày Đăng : 24/08/2018
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản.

Ngày Đăng : 16/08/2018
Thạc sĩ Trần văn Hòa
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

Đúng 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018, đoàn công tác thực tế của chúng tôi gồm 9 người, trong đó một Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng, khoa, cán bộ giảng viên đã có mặt tại làng Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi này, năm xưa đã ghi lại từng chứng tích lịch sử đầy tội ác của đế quốc Mỹ đối với người dân Việt Nam; một tội ác man rợ đã gây ra sự chết chóc, đau thương khủng khiếp của hơn 504 người.

Ngày Đăng : 02/08/2018
Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Nghi
Phó Trưởng phòng TC - HC - QT

 

Văn hóa trường Đảng là phạm trù văn hóa tổ chức của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Văn hóa trường Đảng là toàn bộ kiến thức, tri thức, kinh nghiệm mà đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu, tổng kết và truyền đạt đến học viên; được tạo bởi sự bồi đắp, chia sẻ những giá trị mang tính chuẩn mực về tri thức, niềm tin, lý tưởng, hành động, đạo đức,...Những giá trị này mang tính đặc trưng và bản sắc riêng của tổ chức và mỗi cá nhân trong hoạt động thực tiễn. Xây dựng văn hóa trường Đảng là việc vun đắp, phát huy những giá trị của văn hóa Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường chính trị ở các địa phương (gọi chung là trường Đảng). Để làm được điều đó, trước tiên, trường Đảng triển khai thực hiện quy định về văn hóa ứng xử trong trường Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm: “Giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa Trường Đảng: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử”.

Ngày Đăng : 13/07/2018
Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng khoa Dân vận
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “…một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.[1]

Ngày Đăng : 02/07/2018
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những vấn đề quan trọng và then chốt của Đảng cầm quyền góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, để giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Ngày Đăng : 25/06/2018
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 
Cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải xác định đường lối cách mạng. Đường lối quyết định phương pháp. Nếu đường lối sai thì không thể nói đến thắng lợi của cách mạng, còn đường lối đúng, nhưng phương pháp cách mạng sai hoặc không thích hợp có thể làm cho cách mạng dẫm chân tại chỗ, thậm chí thất bại.
Ngày Đăng : 19/06/2018
ThS Võ Thái Bình
Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một anh hùng giải phóng dân tộc – Một nhân cách lớn. Nhân cách lớn ấy thể hiện trong văn hóa ứng xử của người không chỉ với đồng chí, đồng bào mà còn với cả người bên kia chiến tuyến. Bức “Thư gửi Tướng Leclerc” thể hiện cách ứng xử của Bác vượt lên trên các ứng xử thường thấy của con người, đã chứng minh cho một nhân cách lớn.

Ngày Đăng : 19/06/2018
Nguyễn Thị Ngọc Thương
Khoa NNPL
 

Nhà nước pháp quyền được nhìn nhận như là một phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, một cách thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ, trong đó nhà nước tồn tại, phát triển và vận hành trong môi trường pháp luật, coi pháp luật là tối thượng.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi