"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:46

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 10/05/2018
Thạc sĩ Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ”[1]. “Chi bộ là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”[2]. “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt[3]. Vì vậy, Người kết luận: “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”[4] Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, “xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh” là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng.

Ngày Đăng : 04/05/2018
Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị

Buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre” không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường mà ý nghĩa thực tiễn sâu sắc là nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre trong sạch, vững mạnh.

Ngày Đăng : 20/04/2018
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng Đào tạo

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Làm gì để tăng tốc?” cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường đã nghe đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy nêu lên mục đích, ý nghĩa của chủ đề năm “tăng tốc” 2018 và yêu cầu cần đặt ra để triển khai quán triệt sâu sắc, nhận thức phải đồng bộ và hành động cũng phải đồng bộ trong toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động, với một quyết tâm cao thực hiện cho được kế hoạch năm 2018 đề ra với tinh thần chủ động, năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân.

Ngày Đăng : 17/04/2018

 ThS. Phan Văn Thuận - ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-XDĐ ngày 15 tháng 3 năm 2018 được Ban Giám hiệu phê duyệt, Khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tiến hành đi thâm nhập thực tế tại hai xã Bình Thới và Định Trung huyện Bình Đại. Ngoài nghiên cứu các nội dung về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng “nông thôn mới”, “đô thị văn minh”, công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”,…; đoàn nghiên cứu thực tế có dịp tham quan Cồn Thới Trung - Cồn Nổi được phù sa của dòng Tiền Giang bồi đắp, có tiềm năng phát triển kinh tế lớn của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ngày Đăng : 23/03/2018
Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
 
Bến Tre đi vào lịch sử dân tộc bằng thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" năm 1960, đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, nó thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo cách mạng.
Ngày Đăng : 02/02/2018
Nguyễn Thị Ninh
Phòng Đào tạo
 
Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn đấu tranh nhằm giải phóng con người, xây dựng xã hội tiến bộ vì con người. Thực tiễn bảo đảm quyền con người ở mỗi quốc gia là nỗ lực đóng góp chung đối với nhân loại nhằm bảo vệ giá trị thiêng liêng của quyền con người.
Ngày Đăng : 31/01/2018
Nguyễn Thị Thùy Giao
Khoa Xây dựng Đảng
                                        
V.I.Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, Người đã đề ra hệ thống những tư tưởng chính trị dưới dạng những luận điểm, những nguyên lý mang tính chiến lược, sách lược góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga.
Ngày Đăng : 30/01/2018
ThS. Võ Thị Thúy Liễu
                                                                   Phòng NCKH – TT – TL
          Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là một Đảng chính trị, đội tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mở bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam.

 

Ngày Đăng : 04/01/2018
Nguyễn Trần Phương Hiền, Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Mỏ Cày Bắc - mảnh đất của truyền thống cách mạng, là vùng đệm, là địa bàn nuôi dưỡng cán bộ lãnh đạo huyện, tỉnh, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và là một trong những vùng đất anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng vang dội của phong trào Đồng Khởi năm xưa.

Ngày Đăng : 29/11/2017
                                                                    Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                                    Trưởng khoa Dân vận
 
Vào ngày 17 tháng 11 năm 2017, Trường Chính trị Bến Tre đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường, 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Với sự tham dự của Quý đại biểu và học viên các lớp tại Trường đã tạo nên sự thành công.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi