"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:34

Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-TCT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2019, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho giảng viên tại xã Tân Lợi Thạnh huyện Giồng Trôm.

Thực hiện Công văn số 1560-CV/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Kế hoạch số 435-KH/TCT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2019.

Công tác Tôn giáo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị dưới dự lãnh đạo của Đảng, trong đó công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò quan trọng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2019 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 36 cho 94 học viên là công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh và huyện trong toàn tỉnh.

Thạnh Phong – Thạnh Phú sống lại những năm tháng hào hùng - (04/11/2011)

Tối 20/10, tại huyện Thạnh Phú – địa phương từng là đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chuyển vào miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011).

Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII, năm 2019. - (25/07/2019)

Ngày 20/7/2019, hơn 400 vận động viên đến từ 13 tỉnh, thành phố và Học viện Chính trị  khu vực IV đã tham dự Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII, năm 2019 tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, đoàn Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tham gia Hội thao do Thạc sĩ Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Đăng kí nhận TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE RSS