"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:43

Văn bản Trung ương

Ngày Đăng : 29/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày Đăng : 12/04/2013
Ngày Đăng : 02/04/2013

Trang

Đăng kí nhận Văn bản Trung ương