"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 15:49

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu của văn bản: 

2252-QĐ/HVCTQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Số của văn bản: 

2252

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 2 Tháng 5, 2019 - 18:09

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Xuân Thắng

Tin khác