"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:24

Quyết định ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu của văn bản: 

5029/QĐ-HVCTQG
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

HVCT-HCQG

Số của văn bản: 

5029

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 26 Tháng 10, 2017 - 10:40

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Xuân Thắng

Tin khác