"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 13:45

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu của văn bản: 

09-QĐi/TW
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

BCH Trung ương

Số của văn bản: 

9

Trích yếu văn bản: 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày ký văn bản: 

Thứ ba, 13 Tháng 11, 2018 - 17:22

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Trần Quốc Vượng

Tin khác