"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:31

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HVCT-HCQG

Công văn của HVCT-HC Quốc gia HCM V/v đồng ý cho Trường Chính trị Bến Tre mở lớp bổ sung để đổi lấy bằng Trung học Chính trị lấy bằng TCLLCT-HC

PDF icon cv_doi_mo_lop_doi_bang.pdf
CĐVC

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

PDF icon quy_dinh_trich_nop_cong_doan_phi.pdf
QCPH-BCHCĐ&BGH TCT

Quy chế về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_phoi_hop_du_bgh_bchcd.pdf
BC-TCT

Báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

PDF icon bc_cong_tac_nam_2011_phuong_huong_nv_2012.pdf
BC-TCT

Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012

PDF icon bc2010.pdf

Trang