Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:57

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
81 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Chợ Lách), từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2022

PDF icon cl_14-12-2022_0001.pdf
82 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Thạnh Phú, khóa 1), từ ngày 26/12 đến ngày 28/12/2022

PDF icon tp1_14-12-2022_0001.pdf
83 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Giồng Trôm), từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2022

PDF icon gt_14-12-2022_0001.pdf
84 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam, khóa 2), từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2022

PDF icon mcn2_14-12-2022_0001.pdf
85 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam, khóa 1), từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2022

PDF icon mcn1_14-12-2022_0001.pdf
86 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Bắc), từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/202

PDF icon mcb4_12-12-2022_0001.pdf
87 Trung cấp LLCT C53

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ, từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2022

PDF icon c53_12-12-2022_0001.pdf
88 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40, Học phần: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 16/12/2022 đến ngày 05/01/2023

PDF icon 40-nn.pdf
89 Trung cấp LLCT GD30

Lịch học lớp TC LLCT GD30, Học phần: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 11/01/2023

PDF icon gd30_08-12-2022_0001.pdf
90 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH , từ ngày 28/11 đến 16/12/2022

PDF icon a40_08-12-2022_0001.pdf

Trang