CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:04

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
81 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 25/02 đến ngày 12/3/2021

PDF icon thnvdp-dc3-tnmt.pdf
82 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 04/3 đến ngày 19/3/2021

PDF icon lsd-dc-cl.pdf
83 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 09/3 đến 19/3/2021

PDF icon xhh-c201.pdf
84 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người, Lớp cao cấp LLCT C19, từ ngày 24/3 đến 30/3/2021

PDF icon llpl-c19.pdf
85 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 10/3 đến 17/3/2021

PDF icon ktct-b83.pdf
86 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế học tập môn: Quan hệ quốc tế, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/3 đến 09/3/2021

PDF icon qhqt-b83.pdf
87 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C44, từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021

PDF icon nvctdt-c44.pdf
88 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C44, từ ngày 08/3 đến ngày 16/3/2021

PDF icon thnvdp-c44.pdf
89 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 17/3 đến ngày 29/3/2021

PDF icon dld1-c46.pdf
90 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 27/01đến ngày 04/3/2021

PDF icon thnvdp-dc3-a33.pdf

Trang