TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:32

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
101 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 04/01 đến 26/01/2021

PDF icon nvctd-dc2-a33.pdf
102 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy không tập trung (C19-Bến Tre) - Chương trình mới, từ ngày 21/01 đến ngày 31/03/2021

PDF icon nnpl-moi-c19.pdf
103 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 19/01 đến 29/01/2021

PDF icon xdd-a84-bt.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 04) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC ngành NHNN&PTNN và BHXH, từ ngày 12/12 đến 31/01/2021

PDF icon lsd-dc4-nh.pdf
105 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT B83-BT, từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2021

PDF icon tthcm-b83-bt.pdf
106 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Triết học Mác-Lênin (CTM),Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 04/01 đến 12/01/2021

PDF icon triet-b83-bt.pdf
107 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp + Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC C43

PDF icon ds-vkltn-c43.pdf
108 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 27, 28/01/2021

PDF icon ttn-c43.pdf
109 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch thi lại hết phần học, lớp TCLLCT-HC C43

PDF icon thilai-c43.pdf
110 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 04/01 đến ngày 03/02/2021

PDF icon dldc2-a34.pdf

Trang