CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:16

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa 27.

PDF icon xdcqnn.pdf
42 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập các chuyên đề ngoại khóa, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 20/4 đến ngày 28/4/2021

PDF icon cdngoai-khoa-a84.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC A34, từ ngày 22, 23/4/2021

PDF icon ttn-a34.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC A33, từ ngày 19, 20/4/2021

PDF icon ttn-a33.pdf
45 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT C20, từ ngày 07/4 đến ngày 15/4/2021

PDF icon gioi_ldql_c20.pdf
46 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 02/4 đến ngày 14/4/2021

PDF icon nvctdt-cl.pdf
47 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2021

PDF icon qlhc-dc2-c47.pdf
48 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế phát triển (Cập nhật), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 30/3 đến 05/4/2021

PDF icon ktpt-a84bt.pdf
49 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2021

PDF icon lsd_b83.pdf
50 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2021

PDF icon qlhc-dc-gd28.pdf

Trang