Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 17:49

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLCT A43

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 43 (A43)

PDF icon kh_316.pdf
42 Trung cấp LLCT A44

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 44 (A44)

PDF icon kh_317.pdf
43 Trung cấp LLCT A41

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 41 (A41)

PDF icon kh_236.pdf
44 Trung cấp LLCT C59

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 59 (C59)

PDF icon kh_319.pdf
45 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thứ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 04/12 đên ngày 18/12/2023

PDF icon c60_0001_07-12-2023.pdf
46 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 4), Học phấn: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 23/11 đến ngày 20/12/2023

PDF icon a42_0001_07-12-2023.pdf
47 Trung cấp LLCT C62

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 08/12 đến ngày 19/12/2023

PDF icon c62_0001_07-12-2023.pdf
48 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 14/10 đến ngày 15/12/2023

PDF icon c58_0001_07-12-2023.pdf
49 Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2023

PDF icon 20._k74.b07_ben_tre_triet_21-29.pdf
50 Trung cấp LLCT A40

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT A40

PDF icon a40_12_01_2023.pdf

Trang