Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 03:10

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
41 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 14/2 đến ngày 27/2/2023

PDF icon c57_23-02-2023_0001.pdf
42 Trung cấp LLCT A39

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 06). Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 07/12/2022 đến ngày 15/02/2023

PDF icon a39_10-02-2023_0001.pdf
43 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 17/02/2023

PDF icon a41_08-02-2023_0001.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC A35, A36 và A37 (Điều chỉnh); từ ngày 13/01 đến ngày 27/02/2023

PDF icon a35_36_37_07-02-2023_0001.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 27/02 đến ngày 28/02/2023

PDF icon c49_ttn_07-02-2023.pdf
46 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 13/02 đến ngày 16/3/2023

PDF icon c49_07-02-2023_0001.pdf
47 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC A35, từ ngày 21/02 đến ngày 22/02/2023

PDF icon a35_07-02-2023_0001.pdf
48 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch học lớp TC LLCT - HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 01/2 đến ngày 16/02/2023

PDF icon c52-nv.pdf
49 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch thi lại lớp TC LLCT-HC C50

PDF icon c50.pdf
50 Cao cấp LLCT-K72.B46.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;,Lớp CC LLCT K72.B46 Bến Tre, từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023

PDF icon k72.b46_31-01-2023_0001.pdf

Trang