Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ ba, 16 Tháng 4, 2024 - 17:40

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
61 Trung cấp LLCT A42

Lịch học tập lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 11/01 đến ngày 29/01/2024

PDF icon a42_dc_0001.pdf
62 Trung cấp LLCT C56

Lịch thi lại lớp TC LLCT C56, Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương

PDF icon c56_thilai_0001.pdf
63 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

PDF icon c60_dc_0001.pdf
64 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch thi lớp TC LLCT C57, Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ

PDF icon c57_thi_0001.pdf
65 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

PDF icon a43_dc2_0001.pdf
66 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 11/01 đến ngày 24/01/2024

PDF icon c63_dc_0001.pdf
67 Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin; lớp Cao cấp LLCT K74.B07.Bến Tre, từ ngày 11/01 đến ngày 18/01/2024

PDF icon 19._k74.b07_ben_tre_ktct_11-18.pdf
68 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế + Kinh tế phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre, từ ngày 02/01 đến ngày 12/01/2024

PDF icon 18._k73.b07_ben_tre_lldt-ktpt_02-12.pdf
69 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 08/12/2023 đến ngày 04/01/2024

PDF icon gd32_dc_0001.pdf
70 Trung cấp LLCT GD32

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT GD32, từ ngày 10/01 đến ngày 22/01/2024

PDF icon gd32_0001.pdf

Trang