CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:17

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
61 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNT và BHXH tỉnh, từ ngày 11/4 đến ngày 29/5/2021

PDF icon qlhc-nh.pdf
62 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC ngành Ngân hàng NN&PTNN và BHXH tỉnh, từ ngày 27/02 đến 10/4/2021

PDF icon htct-dc4-nh.pdf
63 Trung cấp LLCT-HC C45

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 01/4 đến ngày 08/4/2021

PDF icon dld2-c45.pdf
64 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 17/3 đến 31/3/2021

PDF icon nctt-tnmt.pdf
65 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 17/3 đến ngày 30/3/2021

PDF icon htct-dc-gd29.pdf
66 Trung cấp LLCT-HC C49

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC C49

PDF icon kh3949.pdf
67 Trung cấp LLCT-HC C48

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC C48

PDF icon kh3848.pdf
68 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch Tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC C43 (ngày 19/3/2021)

PDF icon bg-c43.pdf
69 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 29/3 đến 13/4/2021

PDF icon nctt-bt.pdf
70 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC C44, từ ngày 30/3 đến 14/4/2021

PDF icon nctt-c44.pdf

Trang