CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:27

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC ngành NHNN & PTNN và BHXH tỉnh Bến Tre, từ ngày 11/4 đến ngày 29/5/2021

PDF icon qlhc-dc-nh.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC A37

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung khóa 35, 36 và 37 (Ngày 23/4/2021)

PDF icon kg-a35-36-37.pdf
25 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 24/5 đến ngày 31/5/2021

PDF icon lldt-a84.pdf
26 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021

PDF icon tgtn-a84.pdf
27 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Các chuyên đề ngoại khóa, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 20/4 đến ngày 02/6/2021

PDF icon cdnk-a84.pdf
28 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Quản lý kinh tế, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 27/4 đến ngày 07/5/2021

PDF icon qlkt-a84.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 05/5 đến ngày 18/5/2021

PDF icon dld1-gd28.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 17/5 đến ngày 27/5/2021

PDF icon dld1-gd29.pdf

Trang