Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 14:52

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
51 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 05/12 đến ngày 12/12/2023

PDF icon 19._k73.b07_ben_tre_qlkt_05-12.12.2023.pdf
52 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57, Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 22/12 đến 28/12/2023

PDF icon c57bt_0001_30-11-2023.pdf
53 Trung cấp LLCT C59

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 04/12 đến ngày 14/12/2023

PDF icon c59_0001_30-11-2023.pdf
54 Trung cấp LLCT C61

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2023

PDF icon c61_0001_30-11-2023.pdf
55 Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Lịch học lớp TC LLCT C63, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

PDF icon c63_0001_30-11-2023.pdf
56 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 10/01/2024

PDF icon a42_0002_30-11-2023.pdf
57 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43, Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thứ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 14/12 đên ngày 30/01/2024

PDF icon a43_0001_30-11-2023.pdf
58 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT-HC C51

PDF icon c51_0001_28-11-2023.pdf
59 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học tập lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/11 đến ngày 05/12/2023

PDF icon gd32_0001_27-11-2023.pdf
60 Trung cấp LLCT A43

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 24/11 đến ngày 13/12/2023

PDF icon a43_0001_27-11-2023.pdf

Trang