Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 01:38

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
51 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin,Lớp CC LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/02/2023 đến ngày 14/02/2023

PDF icon k73.b07_31-01-2023_0001.pdf
52 Trung cấp LLCT-HC A37

Lịch thi lại lớp TC LLCT - HC A37 (Ngày thi lại: sáng 06/02/2023)

PDF icon 30-01-2023_a36_a37.pdf
53 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch thi lại lớp TC LLCT - HC A36 (Ngày thi lại: sáng 06/02/2023)

PDF icon 30-01-2023_a36_a37.pdf
54 Cao cấp LLCT-K73.A11

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chính trị học + Kinh tế phát triển + Xã hội học trong lãnh đạo quản lý; Lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 13/01 đến ngày 01/3/2023

PDF icon a11_27-01-2023_0001.pdf
55 Trung cấp LLCT A38

Lịch nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT A38; từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2023

PDF icon a38_18-01-2023_0002.pdf
56 Trung cấp LLCT C53

Lịch thi hết Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, lớp TC LLCT C53

PDF icon c53_thi18-01-2023_0001.pdf
57 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần:Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 02/2 đến ngày 15/2/2023

PDF icon c54_18-01-2023_0001.pdf
58 Trung cấp LLCT GD31

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT GD31, từ ngày 07/2 đến ngày 16/02/2023

PDF icon gd31_18-01-2023_0001.pdf
59 Trung cấp LLCT GD30

Lịch học tập lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh) Phần học: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 20/2 đến ngày 03/3/2023

PDF icon gd30_18-01-2023_0001.pdf
60 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT - HC huyện Chợ Lách (Ngày 17/01/2023)

PDF icon bg_cl.pdf

Trang