CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:42

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
51 Bồi dưỡng năm 2021

Lịch học Lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, từ ngày 30/3 đến 31/3/2021

PDF icon bd-btcbap.pdf
52 Trung cấp LLCT-HC C48

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cớ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 01/4 đến 15/4/2021

PDF icon trietd2-dc-c48.pdf
53 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch thi lại lớp TC LLCT-HC A33 và A34 (Điều chỉnh) (Ngày 31/3 và 01/4/2021)

PDF icon thilai-dc-a3334.pdf
54 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo quản lý, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 13/4 đến 19/4/2021

PDF icon xhh-a84.pdf
55 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 06/4 đến 12/4/2021

PDF icon qcn-a84.pdf
56 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 16/3 đến ngày 26/3/2021

PDF icon nvctd-dc-gt.pdf
57 Trung cấp LLCT-HC C50

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TC LLCT-HC C50

PDF icon kh42_c50.pdf
58 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế phát triển, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 30/3 đến 05/4/2021

PDF icon ktpt-a84.pdf
59 Trung cấp LLCT-HC C48

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 17/3 đến 25/3/2021

PDF icon trietd1-dc-c48.pdf
60 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 08/3 đến ngày 22/3/2021

PDF icon qlhc-dc-bt.pdf

Trang