Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chủ nhật, 24 Tháng 10, 2021 - 05:48

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Bồi dưỡng năm 2021

Lịch học tập Điều chỉnh lần 02 (giảng trực tuyến) Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 03, từ ngày 04/10 đến 29/12/2021

PDF icon cvck3_19-10.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 01/11 đến 03/11/2021

PDF icon thnvdp-c46.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C45

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 01/11 đến 04/11/2021

PDF icon thnvdp-c45.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (tiếp theo), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 25/10 đến 28/10/2021

PDF icon nvctd-tt-c46.pdf
5 Bồi dưỡng năm 2021

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý khóa 2, từ ngày 20/10 đến 16/11/2021

PDF icon ldql-k2.pdf
6 Bồi dưỡng năm 2021

Lịch học Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 1 (Điều chỉnh), từ 11/10 đến 04/11/2021

PDF icon ldql-dc-k1.pdf
7 Bồi dưỡng năm 2021

Lịch học tập (giảng trực tuyến Điều chỉnh) Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 04, từ ngày 18/10 đến 06/01/2022

PDF icon cvc-dc-k4.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 26/10 đến 28/10/2021

PDF icon thnvdp-gd28.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 19/10 đến 21/10/2021

PDF icon nvctdt-gd29.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC GD29 (giảng trực tuyến), từ ngày 08/10 đến 15/10/2021

PDF icon knld-dc-gd29.pdf

Trang