Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:52

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT A43

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 43 (A43)

PDF icon kh_316.pdf
2 Trung cấp LLCT A44

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 44 (A44)

PDF icon kh_317.pdf
3 Trung cấp LLCT A41

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 41 (A41)

PDF icon kh_236.pdf
4 Trung cấp LLCT C59

Kế hoạch Giảng dạy và học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 59 (C59)

PDF icon kh_319.pdf
5 Trung cấp LLCT C60

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thứ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, từ ngày 04/12 đên ngày 18/12/2023

PDF icon c60_0001_07-12-2023.pdf
6 Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; từ ngày 14/12 đến 21/12/2023

PDF icon c57_0001_07-12-2023.pdf
7 Trung cấp LLCT GD32

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 08/12/2023 đến ngày 03/01/2024

PDF icon gd32_0001_07-12-2023.pdf
8 Trung cấp LLCT A42

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 4), Học phấn: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 23/11 đến ngày 20/12/2023

PDF icon a42_0001_07-12-2023.pdf
9 Trung cấp LLCT C62

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 08/12 đến ngày 19/12/2023

PDF icon c62_0001_07-12-2023.pdf
10 Trung cấp LLCT C58

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 14/10 đến ngày 15/12/2023

PDF icon c58_0001_07-12-2023.pdf

Trang