Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 20:26

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch thi lớp TC LLCT-HC C49, Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; ngày 17/10/2022

PDF icon c49_29-09-2022_0001.pdf
2 Trung cấp LLCT C54

Lịch học lớp TC LLCT C54, Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 12/10 đến ngày 28/10/2022

PDF icon c54_29-09-2022_0001.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 13/10 đến ngày 14/10/2022

PDF icon gd29_28-09-2022_0001.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch học lớp TC LLCT-HC A35 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; từ ngày 14/9 đến ngày 13/10/2022

PDF icon a35_28-09-2022_0001.pdf
5 Trung cấp LLCT A38

Lịch học Lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 26/8 đến ngày 13/10/2022

PDF icon a38_28-09-2022_0001.pdf
6 Trung cấp LLCT C53

Lịch học lớp TC LLCT-HC C53, Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022

PDF icon c53_28-09-2022_0001.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch học lớp TC LLCT-HC A35, Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 14/10 đến ngày 02/11/2022

PDF icon a35_28-09-2022_0002.pdf
8 Trung cấp LLCT A38

Lịch học lớp TC LLCT A38, Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 19/10 đến ngày 04/11/2022

PDF icon a38_28-09-2022_0002.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), từ ngày 10/10 đến ngày 21/10/2022

PDF icon c50_28-09-2022_0001.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51, Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, từ ngày 17/10 đến ngày 31/10/2022

PDF icon c51_28-09-2022_0001.pdf

Trang