Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ tư, 12 Tháng 5, 2021 - 17:11

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
1 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, lớp Cao cấp LLCT B83-BT (Điều chỉnh lần 2), từ ngày 27/4 đến ngày 13/5/2021

PDF icon cnxh-dc2-b83.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC A37

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC A37, từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021

PDF icon nvctdt-a37.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC A35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC A35, từ ngày 01/6 đến 02/7/2021

PDF icon triet-a35.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC A36

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 01/6 đến 15/6/2021

PDF icon tthcm-a36.pdf
5 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 06/5 đến 13/5/2021

PDF icon qlkt-c20.pdf
6 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Văn hóa phát triển (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2021

PDF icon vhpt-dc-a84.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 01/6 đến ngày 11/6/2021

PDF icon qlhc-gt.pdf
8 Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch giảng ngoại ngữ Cao học khóa 27 đợt 2 (2020-2022)

PDF icon english-ch27.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 24/5 đến ngày 22/6/2021

PDF icon thnvdp-dc2-gt.pdf
10 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/6/2021 đến 05/6/2021

PDF icon gdqp-b83.pdf

Trang