CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:02

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
11 Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch giảng ngoại ngữ Cao học khóa 27 đợt 2 (2020-2022)

PDF icon english-ch27.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 24/5 đến ngày 22/6/2021

PDF icon thnvdp-dc2-gt.pdf
13 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/6/2021 đến 05/6/2021

PDF icon gdqp-b83.pdf
14 Cao cấp LLCT B83-BT

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 19/5/2021 đến 28/5/2021

PDF icon xxd-b83.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 15/4 đến ngày 29/4/2021

PDF icon qlhc-dc2-gd29.pdf
16 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cớ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 24/5 đến 02/6/2021

PDF icon trietd1-dc-c50.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 06, 07/5/2021

PDF icon ttn-tnmt.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 19/4 đến ngày 05/5/2021

PDF icon dld1-dc2-c47.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 19/4 đến 29/4/2021

PDF icon trietd1-dc-c49.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh 3) Phần: nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 19/4 đến ngày 28/4/2021

PDF icon nvctdt-dc3-gt.pdf

Trang