CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:55

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC C45

Lịch học tập Phần: nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 04/5 đến ngày 17/5/2021

PDF icon nvctd-c45.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập Phần: nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 17/5 đến ngày 27/5/2021

PDF icon nvctd-c46.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C48

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 05/5 đến 11/5/2021

PDF icon tthcm-c48.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34, từ ngày 20/4 đến 21/5/2021

PDF icon kltn-a33-34.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 24/5 đến ngày 28/5/2021

PDF icon dld2-c47.pdf
36 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch thi lại lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri (Ngày/4/2021)

PDF icon thilai-bt.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cớ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 10/5 đến 24/5/2021

PDF icon trietd2-c49.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 19/4 đến ngày 27/4/2021

PDF icon dld2-dc-c46.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch học tập (Điều chỉnh 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 12/4 đến 20/4/2021

PDF icon tthcm-dc2-c50.pdf
40 Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch giảng môn Triết học Mác-Lênin, lớp Cao học không chuyên khóa 27 (Đợt 2) Hệ KTT, từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2021

PDF icon triet-chk27.pdf

Trang