Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2023 - 02:35

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
71 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh lần 2) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Thành Phố Bến Tre, khóa 2), từ ngày 26/12 đến ngày 28/12/2022

PDF icon tpbt_23-12-2022_0001.pdf
72 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành, khóa 1), từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2022

PDF icon ct_23-12-2022_0001.pdf
73 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Ba Tri), từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2022

PDF icon bt_23-12-2022_0001.pdf
74 Trung cấp LLCT GD30

Lịch thi lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 30

PDF icon gd30_22-12-2022_0001.pdf
75 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Thạnh Phú, khóa 2), từ ngày 28/12 đến ngày 30/12/2022

PDF icon tp2_22-12-2022_0001.pdf
76 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Châu Thành, khóa 2), từ ngày 27/12 đến ngày 29/12/2022

PDF icon ct222-12-2022_0001.pdf
77 Trung cấp LLCT C55

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 5), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 06/12 đến ngày 11/01/2023

PDF icon c55_22-12-2022_0001.pdf
78 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (Thành Phố Bến Tre, khóa 1), từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2022

PDF icon tpbt_20-12-2022_0001.pdf
79 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 05/1/2023 đến ngày 16/01/2023

PDF icon c52_nctt15-12-2022_0001.pdf
80 Trung cấp LLCT-HC C52

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 05/12 đến ngày 15/12/2022

PDF icon c52_15-12-2022_0001.pdf

Trang