CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:43

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
71 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 25/3 đến 31/3/2021

PDF icon tthcm-c49.pdf
72 Trung cấp LLCT-HC C49

Lịch khai giảng lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung khóa 48 (C48) và khóa (C49), ngày 16/3/2021

PDF icon kg-c48-49.pdf
73 Trung cấp LLCT-HC C48

Lịch khai giảng lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung khóa 48 (C48) và khóa (C49), ngày 16/3/2021

PDF icon kg-c48-49.pdf
74 Trung cấp LLCT-HC C45

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 01/3 đến ngày 11/3/2021

PDF icon dld1-dc-c45.pdf
75 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC A33, từ ngày 08/3 đến 22/3/2021

PDF icon nctt-a33.pdf
76 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC A34, từ ngày 10/3 đến 24/3/2021

PDF icon nctt-a34.pdf
77 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2021

PDF icon htc-dc-gd28.pdf
78 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 22/02đến ngày 09/3/2021

PDF icon thnvdp-dc3-a34.pdf
79 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 22/02 đến ngày 03/3/2021

PDF icon thnvdp-dc-bt.pdf
80 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Chính trị học (Điều chỉnh), Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 01/03 đến ngày 08/03/2021

PDF icon cth-dc-a84-bt.pdf

Trang