TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 03:37

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
91 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 27/01đến ngày 04/3/2021

PDF icon thnvdp-dc3-a33.pdf
92 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 14/01 đến 27/01/202

PDF icon htct-dc3-bt.pdf
93 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021

PDF icon gldql-a84.pdf
94 Cao cấp LLCT A84-BT

Kề hoạch học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 09/3 đến ngày 19/3/2021

PDF icon nnpl-a84.pdf
95 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C47, từ ngày 22/02 đến 05/3/2021

PDF icon htct-dc-c47.pdf
96 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC GD29, từ ngày 22/02 đến 04/3/2021

PDF icon lsd-dc-gd29.pdf
97 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021

PDF icon tthcm-cl.pdf
98 Trung cấp LLCT-HC C45

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C45, từ ngày 04/01 đến ngày 18/01/2021

PDF icon qlhc-dc2-c45.pdf
99 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch thi hết Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC GD28, ngày 28/01/2021

PDF icon thi-tthcm-gd28.pdf
100 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch thi vấn đáp: Những vấn đề cơ bản của nghĩa Mác - Lênin, Lớp TCLLCT-HC huyện Chợ Lách, ngày 29/01/2021

PDF icon thi-van-dap-triet.pdf

Trang