TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:21

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
111 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C44, từ ngày 05/01 đến 20/01/2021

PDF icon nvctd-dc-c44.pdf
112 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người + Quan hệ quốc tế, lớp Cao cấp LLCT C20, từ ngày 05/01 đến 14/01/2021

PDF icon qhqt-c20.pdf
113 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT C19, từ ngày 21/01 đến 29/01/2021

PDF icon nnpl-c19.pdf
114 Trung cấp LLCT-HC GD28

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC GD28, từ ngày 05/01 đến ngày12/01/2021

PDF icon tthcm-dc2-gd28.pdf
115 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 18/01 đến ngày 01/02/2021

PDF icon knld-gt.pdf
116 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Khoa học lãnh đạo (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 04/01 đến ngày 11/01/2021

PDF icon khld-d2c-a84-bt.pdf
117 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C46, từ ngày 18/01 đến 28/01/2021

PDF icon qlhc-c46.pdf
118 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 08/01 đến 28/01/2021

PDF icon nvctdt-tnmt.pdf
119 Trung cấp LLCT-HC C44

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C44, ngày 04/01/2021

PDF icon knldql-xmn-c44.pdf
120 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 05/01 đến 19/01/2021

PDF icon trietd2-cla.pdf

Trang