Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ hai, 29 Tháng 5, 2023 - 15:48

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
111 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Thạnh Phú, khóa 1), từ ngày 26/12 đến ngày 28/12/2022

PDF icon tp1_14-12-2022_0001.pdf
112 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Giồng Trôm), từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2022

PDF icon gt_14-12-2022_0001.pdf
113 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam, khóa 2), từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2022

PDF icon mcn2_14-12-2022_0001.pdf
114 Bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam, khóa 1), từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2022

PDF icon mcn1_14-12-2022_0001.pdf
115 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Bắc), từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/202

PDF icon mcb4_12-12-2022_0001.pdf
116 Trung cấp LLCT C53

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ, từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2022

PDF icon c53_12-12-2022_0001.pdf
117 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40, Học phần: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 16/12/2022 đến ngày 05/01/2023

PDF icon 40-nn.pdf
118 Trung cấp LLCT GD30

Lịch học lớp TC LLCT GD30, Học phần: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 11/01/2023

PDF icon gd30_08-12-2022_0001.pdf
119 Trung cấp LLCT A40

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH , từ ngày 28/11 đến 16/12/2022

PDF icon a40_08-12-2022_0001.pdf
120 Trung cấp LLCT A41

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 22/11 đến ngày 19/12/2022

PDF icon a41_07-12-2022_0001.pdf

Trang